Utleie av lokaler, uteområder og utstyr

Dette kan du leie

Utleie av kommunale bygg og uteområder samt utstyr som stoler, sceneelementer mm administreres av Innbyggertorget.

Lokalene som leies ut via Innbyggertorget er Austad grendehus, Kvås sambrukshus, gymsalen Lyngdal ungdomsskole, gymsalen Årnes skole og Lyngdalshallen.

  • Salen (aulaen) på Berge barneskole og rådhuskjelleren leies ikke lenger ut, og er derfor fjernet som valgbare objekter i søknadsskjemaet.

Ønsker du å leie noe av det som er nevnt over benyttes et av de to skjemaene under. Det ene er for arrangementer over én eller flere dager, mens det andre benyttes for sesongleie:

Utleieskjema

Søknad om enkeltarrangement

Søknad om sesongleie

Utleie av Konsmohallen og Sælør skolehus

Skjemaene under er for lag/foreninger og private som ønsker å leie flerbrukshallen på Konsmo eller skolehuset på Sælør. Disse utleieobjektene administreres av virksomhet for kultur.

Leie Konsmo flerbrukshall

Sælør skolehus

Priser for utleie

Via lenken under finner du gjeldende priser for leie av kommunale lokaler og uteområder.

Utleiepriser 2022 kommunale bygg

BUA

BUA har utlånstjenester i Lyngdal og på Konsmo. Besøk nettadressen og Finn din BUA, for å se utvalget.

Finn din nærmeste BUA

Kano/båt (Lyngdal nord)

Kommunen tilbyr alle innbyggere i Lyngdal kommune å låne kanoer gratis for padling i Øvre og Ytre Øydnavann i sommerhalvåret. Kanoene blir lagt ut på Byremosanden og Sundet Friluftsområde. 

Informasjon om kanoutleie

Priser for utleie

Via lenken under finner du gjeldende priser for leie av kommunale lokaler og uteområder.

Utleiepriser 2022 kommunale bygg

Innbyggertorget
Biblioteket, Lyngdal kulturhus - Konsmo bibliotek - Byremo bibliotek.

Sist endret: 06.10.2022