Utleie av lokaler, uteområder og utstyr

Arrangementsveileder

Planlegger du et arrangement på offentlig grunn, og lurer på hvordan du skal gå fram? Da sjekker du arrangementsveilederen. Se lenken under.

Lenke til arrangementsveileder

Veilederen er tenkt å være et hjelpemiddel for store og små arrangører slik at for eksempel lover, regler og søknadsfrister overholdes. Formålet er å skape forutsigbarhet for arrangører, samtidig som den er retningsgivende for kommunen i behandling av forespørsler og søknader i forbindelse med arrangementer.

Veilederen gjelder i utgangspunktet for utendørsarrangementer på offentlig grunn i Lyngdal kommune, og hva du som arrangør da må ta hensyn. Men i veilederen finnes det råd som også gjelder for større arrangementer på privat grunn.

Dette kan du leie

Utleie av kommunale bygg og uteområder samt utstyr som stoler, sceneelementer mm. administreres av Innbyggertorget.

Lenke til Innbyggertorget

Lokalene som leies ut via Innbyggertorget er Austad grendehus, Kvås sambrukshus, gymsalen Lyngdal ungdomsskole, gymsalen Årnes skole og Lyngdalshallen.

  • Salen (aulaen) på Berge barneskole og rådhuskjelleren leies ikke lenger ut, og er derfor fjernet som valgbare objekter i søknadsskjemaet.

Ønsker du å leie noe av det som er nevnt over benyttes et av de to skjemaene under. Det ene er for arrangementer over én eller flere dager, mens det andre benyttes for sesongleie:

Utleieskjema og utleiereglement

Lenke: Søknad om enkeltarrangement

Lenke: Søknad om sesongleie

Lenke: Utleiereglement Lyngdal kommune

Utleie av Konsmohallen og Sælør skolehus

Skjemaene under er for lag/foreninger og private som ønsker å leie flerbrukshallen på Konsmo eller skolehuset på Sælør. Disse utleieobjektene administreres av virksomhet for kultur.

Lenke: Leie Konsmo flerbrukshall

Lenke: Leie Sælør skolehus

Lenke: Virksomhet for kultur

Priser for utleie

Via lenken under finner du gjeldende priser for leie av kommunale lokaler og uteområder.

Lenke: Utleiepriser kommunale bygg

BUA

BUA har utlånstjenester i Lyngdal og på Konsmo. Besøk nettadressen og Finn din BUA, for å se utvalget.

Lenke: Finn din nærmeste BUA

Kano/båt (Byremo)

Kommunen tilbyr alle innbyggere i Lyngdal kommune å låne kanoer gratis for padling i Øvre og Ytre Øydnavann i sommerhalvåret. Kanoene blir lagt ut på Byremosanden og Sundet Friluftsområde. 

Lenke: Informasjon om kanoutleie

Innbyggertorget
Biblioteket, Lyngdal kulturhus - Konsmo bibliotek - Byremo bibliotek.

Sist endret: 23.05.2024