Landbrukskontoret

Om virksomheten

 • Landbrukskontoret holder til på kommunehuset på Konsmo og er åpent hver dag fra kl. 9-15.
 • På onsdager har vi kontorsted i Lyngdal rådhus.

Det er bare å stikke innom kontoret, men det anbefales at du avtaler på forhånd da vi kan være opptatt i møter, befaringer, kurs osv. Landbrukskontoret er organisert under Plan og næring.

Vi prøver å være mest mulig tilgjengelige, men kan enkelte ganger være vanskelig å få tak i, spesielt på telefon. Vi prøver å ringe alle opp igjen, men dersom du har et konkret spørsmål kan du veldig gjerne sende oss en e-post i stedet. Den kan det være lettere å få besvart innimellom alt annet enn en telefon.

Ansvarsområder

Landbrukskontoret har ansvar for forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler som gjelder jord- og skogbruk, i tillegg til enkelte miljøoppgaver. Vi har fordelt ansvarsområder som følger:

 • Lars Berg Holtan, fagansvarlig
  - Skogbruk (skogfond, skogsbilveier, skogkultur)
  - Jordlovssaker
  - Konsesjonssaker
 • Kristin Furuløkken, rådgiver
  - Jordlovssaker
  - Konsesjonssaker
  - Jakt- og viltforvaltning
  - Motorferdsel i utmark
 • Oppgaver og tilskuddsordninger som behandles av begge:
  - Produksjonstilskudd
  - Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)
  - Regionalt miljøprogram (RMP)
  - Drenering
  - Sykdomsavløsning
  - Fremmede og uønskede arter


På landbrukskontoret finner du også Dag Ekeland som jobber med oppgaver knyttet til vassdrag og kalking.

Infosider om fagområder

Skogbruk

Jegerprøven

Jakt og viltforvaltning

Godkjenning av jaktområder

Fallvilt, skadde og syke dyr

Overvåkingsprogram for hjortevilt

Skjema for landbruk og skogfond

Landbruksdirektoratet har en oversikt over skjema du kan søke i på deres nettsider. I rullegardinet til høyre på siden under kan du velge området du skal søke i.

Skjemaoversikt Landbruksdirektoratet.no

Skogfond, elektronisk skjema

Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur

Motorferdsel i utmark

Hva koster det?

Prisoversikt landbruks- og konsesjonssaker

Priser 2022 konsesjon, fradeling og fellingsavgift

Kontaktinfo

Lars Berg Holtan, fagansvarlig
Konsmogarden
Kristin Furuløkken, landbruksrådgiver
Konsmogarden
Dag Ekeland, fiske- og vassdragsforvaltning
Konsmogarden
Landbrukskontoret

Besøksadresse:

Konsmogarden 6
4525 Konsmo

Sist endret: 13.01.2022