Landbrukskontor

Om virksomheten

Landbrukskontoret i Lyngdal er lokalisert til kommunehuset på Konsmo.

Lars Berg Holtan og Atle Skjørestad utgjør landbruksforvaltningen i nye Lyngdal kommune.

Berg Holtan har et overordnet ansvar som fagkoordinator, mens Skjørestad hovedsaklig har skogbruk som sitt ansvarsområde.

På landbrukskontoret finner du også Dag Ekeland, som jobber med oppgaver knyttet til vassdrag og kalking.

Landbrukskontoret er en del av virksomheten Arealforvaltning og miljø. Leder her er Torhild Hessevik Eikeland. Hun har kontorsted på Lyngdal rådhus.

Skjema for landbruk

Landbruksdirektoratet har en oversikt over skjema du kan søke i på deres nettsider. I rullegardinet til høyre på siden under kan du velge området du skal søke i.

Skjemaoversikt Landbruksdirektoratet.no

Kontaktinfo virksomhetsleder

Torhild Hessevik Eikeland
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Landbrukskontoret

Besøksadresse:

Konsmogarden 6
4525 Konsmo

Sist endret: 25.02.2020