Landbrukskontor

Om virksomheten

Landbrukskontoret i Lyngdal er lokalisert til kommunehuset på Konsmo, men har hver onsdag kontorsted også i Lyngdal rådhus.

Kontoret er åpent for besøk hver dag fra kl. 9-15. Det anmodes om at besøk avtales på forhånd, da vi noen dager kan være opptatt på befaringer mv.

På landbrukskontoret jobber Lars Berg Holtan, som i hovedsak jobber med jordbruk og konsesjonssaker, og Atle Skjørestad som jobber med skogbruk. De har begge i tillegg ansvar for produksjonstilskudd, motorferdselsloven, miljøsaker med mer.

På landbrukskontoret finner du også Dag Ekeland som jobber med oppgaver knyttet til vassdrag og kalking.

Landbrukskontoret er en del av virksomheten Arealforvaltning og miljø.

Skjema for landbruk og skogfond

Landbruksdirektoratet har en oversikt over skjema du kan søke i på deres nettsider. I rullegardinet til høyre på siden under kan du velge området du skal søke i.

Skjemaoversikt Landbruksdirektoratet.no

Skogfond, elektronisk skjema

Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur

Motorferdsel i utmark

Kontaktinfo

Lars Berg Holtan
Konsmo
Atle Skjørestad
Konsmo
Dag Ekeland
Konsmo
Landbrukskontoret

Besøksadresse:

Konsmogarden 6
4525 Konsmo

Sist endret: 22.05.2020