Jakt

Jaktrapportering

Hjorteviltregisteret er nasjonal database for jakt på elg, hjort, rådyr og villrein, samt fallvilt av utvalgte arter. Registrerte og skutte dyr skal rapporteres her.

Hjorteviltregisteret.no

Årshjul

Via knappelenken under kan du laste ned årshjul for hjorteviltforvaltning.

Årshjul 2020

Arealkrav

Arealkravet per dyr er foreløpig ikke harmonisert i den nye sammenslåtte kommunen. Det er derfor per i dag to forskrifter som omhandler dette. Disse vil bli revidert i løpet av 2020.

Forskrift Audnedal

Forskrift Lyngdaldal

Sist endret: 14.09.2020