Arealforvaltning og miljø

Om virksomheten

Arealforvaltning og miljø er avdelingen for byggesaker. Virksomheten har også ansvar for:

  • Delingssaker
  • Oppmåling
  • Reguleringssaker
  • Seksjonering
  • Kart og matrikkel
  • Landbruk og miljø

Skjema natur og miljø

Utslippstillatelse

Nedgravd oljetank (registrering/sanering)

 

Skjema for eiendomssaker

Avkjørsel til kommunal veg

Avkjørsel og disp. fra byggegrense

Krav om matrikulering / rekvisisjon av oppmålingsforretning

Opprettelse av ny grunneiendom

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Seksjonering og reseksjonering

Gravetillatelse i gate, fylkes- og riksveg

Graving i kommunal vei

Under finner du eiendomsskjema som må skrives ut eller redigeres i, og sendes på epost. Microsoft Word-versjoner er merket (.doc). I denne nedtrekksmenyen er skjema for sammenslåing av matrikkelenheter, utlevering av matrikkelopplysninger og retting av feil i kart.

SKJEMA I PDF / WORD

Sammenslåing av matrikkelenheter

Utlevering av matrikkelopplysninger

Retting av feil i kart

Reglement

Plan, byggesak, oppmåling og eierseksjonering

Kontaktinfo

Innbyggertorget
1. etasje i Lyngdal rådhus

Sist endret: 10.06.2020