Byggesak

Ansvaret for plan- og byggesaker i Lyngdal kommune ligger under Plan og næring. Dette stabsområdet har også ansvar for:

  • Delingssaker
  • Oppmåling
  • Reguleringssaker
  • Seksjonering
  • Kart og matrikkel
  • Landbruk og miljø

Skjema

Nedgravd oljetank (registrering/sanering)

 

Skjema for eiendomssaker

Krav om matrikulering / rekvisisjon av oppmålingsforretning

Opprettelse av ny grunneiendom

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Seksjonering og reseksjonering

Matrikkel - utlevering av personopplysninger

Skjema trafikk og transport

Avkjørsel til kommunal veg

Avkjørsel og disp. fra byggegrense

Motorferdsel i utmark

Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad

Gravetillatelse / gravemelding

Graving i kommunal vei/grunn - egenkontroll for istandsetting

Plan for varsling og sikring av vegarbeid

Gravetillatelse i gate, fylkes- og riksveg

Under finner du eiendomsskjema som må skrives ut eller redigeres i, og sendes på epost. Microsoft Word-versjoner er merket (.doc). I denne nedtrekksmenyen er skjema for sammenslåing av matrikkelenheter, utlevering av matrikkelopplysninger og retting av feil i kart.

SKJEMA I PDF / WORD

Sammenslåing av matrikkelenheter

Utlevering av matrikkelopplysninger

Retting av feil i kart

Hva koster det?

Gebyrregulativ plan- og bygningsloven, matrikkel og eierseksjonering

Plan- og byggesaksgebyrer 2022

Prisoversikt landbruks- og konsesjonssaker

Priser 2022 konsesjon, fradeling og fellingsavgift

Reglement

Plan, byggesak, oppmåling og eierseksjonering

Veiledning

Skal du bygge?

Søk i planregisteret

For å søke opp dokumenter i Lyngdal kommunes planregister benytter du nummeret som kalles plan-ID.

  • I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. Kun tallet, og ingen annen tekst.
  • Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Kontaktinfo

Innbyggertorget
Biblioteket, Lyngdal kulturhus - Konsmo bibliotek - Byremo bibliotek.

Sist endret: 20.05.2022