Arealforvaltning og miljø

Om virksomheten

Arealforvaltning og miljø er avdelingen for byggesaker. Virksomheten har også ansvar for:

  • Delingssaker
  • Oppmåling
  • Reguleringssaker
  • Seksjonering
  • Kart og matrikkel
  • Landbruk og miljø

Skjema natur og miljø

Utslippstillatelse

Nedgravd oljetank (registrering/sanering)

 

Reglement

Plan, byggesak, oppmåling og eierseksjonering

Kontaktinfo virksomhetsleder

Torhild Hessevik Eikeland
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 10.01.2020