Gebyroversikt bygg og eiendom

I oversikten under finner du ut av hvor mye du må betale for de ulike tjenestene Lyngdal tilbyr for plan, bygg og eiendom, inkludert informasjon om forskriftene.
I oversikten under finner du ut av hvor mye du må betale for de ulike tjenestene Lyngdal tilbyr for plan, bygg og eiendom, inkludert informasjon om forskriftene.

Plan, bygg, matrikkel og seksjonering

Gebyrregulativ plan- og bygningsloven, matrikkel og eierseksjonering

Plan- og byggesaksgebyrer 2021

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter 2021

Sist endret: 29.01.2021