Oppmåling

Skjema for eiendomssaker

Krav om matrikulering / rekvisisjon av oppmålingsforretning

Opprettelse av ny grunneiendom

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Seksjonering og reseksjonering

Skjemalenke: Matrikkel - utlevering av personopplysninger

Skjema trafikk og transport

Avkjørsel til kommunal veg

Avkjørsel og disp. fra byggegrense

Lenke til skjema motorferdsel i utmark

Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad

Gravetillatelse / gravemelding

Graving i kommunal vei/grunn - egenkontroll for istandsetting

Plan for varsling og sikring av vegarbeid

Gravetillatelse i gate, fylkes- og riksveg

Under finner du eiendomsskjema som må skrives ut eller redigeres i, og sendes på epost. Microsoft Word-versjoner er merket (.doc). I denne nedtrekksmenyen er skjema for sammenslåing av matrikkelenheter, utlevering av matrikkelopplysninger og retting av feil i kart.

SKJEMA I PDF / WORD

Sammenslåing av matrikkelenheter

Utlevering av matrikkelopplysninger

Retting av feil i kart

Kontaktinfo

Innbyggertorget
Biblioteket, Lyngdal kulturhus - Konsmo bibliotek - Byremo bibliotek.

Ansvaret for plan- og byggesaker i Lyngdal kommune ligger under Plan og næring. Dette stabsområdet har også ansvar for:

  • Delingssaker
  • Oppmåling
  • Reguleringssaker
  • Seksjonering
  • Kart og matrikkel
  • Landbruk og miljø

Sist endret: 06.02.2024