Endring av vedtatte planer

Opphevelse av kommunedelplan for del av E 39, Fardal - Vatlandstunnelen, plan-ID 201410

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-17 jf. §11-15, vedtok Lyngdal kommunestyre den 18.06. 2020 (sak 67/2020), å oppheve del av kommunedelplan for E 39 Lyngdal øst – Vatlandstunnelen (plan-ID 201410). Vedtaket omfatter kun den strekningen av kommunedelplanen som dekkes av områdereguleringen for E 39 Mandal-Lyngdal øst (plan-ID 201805).

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15.

Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages (jfr. pbl § 11-15).

Se dokumentene i Planregisteret

Dokumentene til saken kan ses via kommunens planregister. I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til den planen du ønsker å se. I dette tilfellet 201410. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.

Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

For ytterligere informasjon henvises til prosjektnettsiden for E 39 Mandal - Lyngdal øst:

Prosjektnettsiden E 39

Rom, Steinbergveien 14 - plan-ID 200612

Dokumenter som angår endringen kan lastes ned via knappelenkene under.

Forslag til endring av bestemmelser, planID 200612

Gjeldende reguleringsplanen hvor området for lekeplass er markert

Rev. bestemmelser i hht. HMPD vedtak 20.11.19, rev. 11.11.19

Situasjonskart til søknad om mindre reguleringsendring

Særutskrift - HMPD beh. 20.11.19

Sist endret: 07.08.2020