Varsel om oppstart av planarbeid

Her finner du informasjon om planarbeid som skal igangsettes. En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for offentlig ettersyn, en side der vedtatte planer publiseres og denne siden hvor det varsles om oppstart av planarbeid.
Her finner du informasjon om planarbeid som skal igangsettes. En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for offentlig ettersyn, en side der vedtatte planer publiseres og denne siden hvor det varsles om oppstart av planarbeid.
Detaljreguleringsplan for Gauvik, plan-ID 202111 – frist for innspill 22.04.22

Asplan Viak melder på vegne av Hus og Eiendomsutvikling AS om oppstart av planarbeid/fortetting av ca. 10 nye fritidstomter på Gauvik.

Prosjektet redegjøres for på lenken under:

Asplan Viak kunngjøringer

Dokumentene er også tilgjengelig i kommunens planregister:

https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4225/gl_planarkiv.aspx?planid=202111

Eventuelle innspill eller spørsmål sendes Asplan Viak, Alleen 16, postboks 113, 4575 Lyngdal

Eller som e-post til torhild.eikeland@asplanviak.no

Om søk i kommunens planregister

For å søke opp dokumenter i Lyngdal kommunes planregister benytter du nummeret som kalles plan-ID.

  • I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. Kun tallet, og ingen annen tekst.
  • Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Sist endret: 23.03.2022