Organisasjon og personal

Det er fire stabsområder i Lyngdal kommune. Organisasjon og personal er ett av disse. Ledet av en kommunalsjef, som også er en del av kommunedirektørens ledergruppe. Stabsområdene jobber på tvers av alle fagfelt i kommunen, og er overordnet virksomhetene.

Stabsområdet Organisasjon og personal har disse ansvarsområdene:

  • Arkiv og politisk sekretariat
  • Personal, HMS og vernetjeneste
  • Rådgivning og organisasjonsutvikling
  • Kvalitetssystem

Kommunalsjef for Organisasjon og personal er også saksforbereder og sekretær for det politiske utvalget helse og velferd.

Kontaktinfo kommunalsjef

Isabella Collett Sikel
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 27.12.2019