Organisasjon og personal

Det er fire stabsområder i Lyngdal kommune. Organisasjon og personal er ett av disse. Ledet av en kommunalsjef, som også er en del av kommunedirektørens ledergruppe. Stabsområdene jobber på tvers av alle fagfelt i kommunen, og er overordnet virksomhetene.

Stabsområdet Organisasjon og personal har disse ansvarsområdene:

  • Arkiv og politisk sekretariat
  • Personal, HMS og vernetjeneste
  • Rådgivning og organisasjonsutvikling
  • Kvalitetssystem

Kommunalsjef for Organisasjon og personal er også saksforbereder og sekretær for det politiske utvalget helse og velferd.

Kontaktinfo kommunalsjef

Stillingen er i endring - midlertidig kontaktperson er kommunedirektør Kjell Olav Hæåk
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 27.12.2019