Post til og fra kommunen

På grunn av overføring til ny plattform vil innsynsløsningen ikke være tilgjengelig fra kl. 16 fredag 4. desember 2020 til mandag 7. desember kl. 07. Fra mandag 7. desember er det lenken under som skal benyttes.

Tilsvarende gjelder for politisk møtekalender.

Postliste via ny løsning fra 071220

Via innsynsløsningen finner du post til og fra kommunen. Postlisten oppdateres to dager etter at post er mottatt eller sendt. Dette for å sikre internkontroll og saksbehandling. Når du klikker deg inn på en sak i postlisten, finner du en egen knapp (ikon) der for dokument-bestilling.Innsynsknapp.png

Postliste Lyngdal kommune

Postjournal og møtekalender for politiske utvalg før kommunesammenslåingen 2020 er for øyeblikket utilgjenglig på nett, men kan fås utlevert ved henvdendelse til post@lyngdal.kommune.no 

Sist endret: 02.12.2020