Post til og fra kommunen

Via innsynsløsningen finner du post til og fra kommunen. Postlisten oppdateres to dager etter at post er mottatt eller sendt. Dette for å sikre internkontroll og saksbehandling. Når du klikker deg inn på en sak i postlisten, finner du en egen knapp (ikon) der for dokument-bestilling.Innsynsknapp.png

Postliste Lyngdal kommune

Postjournal og møtekalender for politiske utvalg før kommunesammenslåingen 2020 er for øyeblikket utilgjenglig på nett, men kan fås utlevert ved henvdendelse til post@lyngdal.kommune.no 

Sist endret: 07.12.2020