Post til og fra kommunen

Via innsynsløsningen finner du post til og fra kommunen. Postlisten oppdateres to dager etter at post er mottatt eller sendt. Dette for å sikre internkontroll og saksbehandling. Når du klikker deg inn på en sak i postlisten, finner du en egen knapp (ikon) der for dokument-bestilling.Innsynsknapp.png

Lyngdal kommune har utarbeidet en veileder for hvordan man søker og navigerer i postlisten. Den finner du via knappelenken under.

Veiledning for bruk av offentlig postjournal

Postliste Lyngdal kommune

Postjournal og møtekalender for politiske utvalg før kommunesammenslåingen 2020 er for øyeblikket utilgjenglig på nett, men kan fås utlevert ved henvdendelse til post@lyngdal.kommune.no

Sist endret: 19.11.2021