Gravferd

Hva koster det?

Årsavgift for gravfeste 250 kr

Festavgiften vedtas av kommunestyret.

Sist endret: 06.02.2020