Gravferd

Hva koster det?

Årsavgift for gravfeste 300 kr

Festavgiften vedtas av kommunestyret.

Sist endret: 24.02.2022