Organisasjon og utvikling

Organisasjon og utvikling er ett av tre stabsområder i Lyngdal kommune. Ledet av en kommunalsjef, som også er en del av kommunedirektørens ledergruppe. Stabsområdene jobber på tvers av alle fagfelt i kommunen, og er overordnet virksomhetene.

Stabsområdet Organisasjon og utvikling har disse ansvarsområdene:

 • Ivaretakelse av kommunens arbeidsgiverstrategi
 • Medarbeiderundersøkelsen
 • Kvalitetssystem og internkontroll
 • Utarbeidelse av sentrale reglementer og retningslinjer som berører ansatte
 • HMS- og sykefraværsarbeid
 • Tariff- og lønnsforhandlinger
 • Vernetjeneste og tillitsvalgte
 • Lærlingeordningen
 • Digitalisering/IKT-strategi
 • Informasjonssikkerhet
 • Kommunikasjon/informasjon
 • Innbyggerinvolvering og nærdemokrati
 • Program for lederutvikling

Kommunalsjef for Organisasjon og utvikling er også saksforbereder og sekretær for det politiske utvalget for helse og velferd.

Kontaktinfo kommunalsjef

Ronny Bjørnevåg
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 09.11.2022