Organisasjon og utvikling

Organisasjon og utvikling er ett av tre stabsområder i Lyngdal kommune. Ledet av en kommunalsjef, som også er en del av kommunedirektørens ledergruppe. Stabsområdene jobber på tvers av alle fagfelt i kommunen, og er overordnet virksomhetene.

Stabsområdet Organisasjon og utvikling har disse ansvarsområdene:

 • Ivaretakelse av kommunens arbeidsgiverstrategi
 • Medarbeiderundersøkelsen
 • Kvalitetssystem og internkontroll
 • Utarbeidelse av sentrale reglementer og retningslinjer som berører ansatte
 • HMS- og sykefraværsarbeid
 • Tariff- og lønnsforhandlinger
 • Vernetjeneste og tillitsvalgte
 • Lærlingeordningen
 • Digitalisering/IKT-strategi
 • Informasjonssikkerhet
 • Kommunikasjon/informasjon
 • Innbyggerinvolvering og nærdemokrati
 • Program for lederutvikling

Kontaktinfo kommunalsjef

Ronny Bjørnevåg
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 06.10.2023