Samskaping og innovasjon

Samskaping og innovasjon er ett av fire stabsområder i Lyngdal kommune. Ledet av en kommunalsjef, som også er en del av kommunedirektørens ledergruppe. Stabsområdene jobber på tvers av alle fagfelt i kommunen, og er overordnet virksomhetene.

Stabsområdet Samskaping og innovasjon har disse ansvarsområdene:

  • Innbyggertorg
  • Digitalisering og IKT-strategi
  • Kommunikasjon og informasjon
  • Innbyggerinvolvering
  • Ungdomsmedvirkning

Kommunalsjef for Samskaping og innovasjon er også saksforbereder og sekretær for det politiske utvalget kultur og samskaping.

Kontaktinfo kommunalsjef

Ronny Bjørnevåg
Lyngdal rådhus, Innbyggertorget
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 18.12.2019