Edlevo

Edlevo (tidligere Tieto Edu) er kommunens skoeadministrativesystem. Edlevo brukes av skolene til informasjon ut til foreldre/foresatte. Foreldre/foresatte melder fravær for sine barn her og kan kommunisere direkte med lærerne via appen.

Edlevo (tidligere Tieto Edu) er kommunens skoeadministrativesystem. Edlevo brukes av skolene til informasjon ut til foreldre/foresatte. Foreldre/foresatte melder fravær for sine barn her og kan kommunisere direkte med lærerne via appen.

Foreldre app/ Edlevo!

Appen heter Edlevo, der vil dere kunne se elevens timeplan samt melde fravær, sende melding til lærer og motta informasjon fra skolen. Dette er en app som stadig vil komme med endringer, så viktig at dere holder den oppdatert. Tieto-appen krever innlogging med Min ID, hvis dere ikke bruker appen på en uke, vil dere måtte logge dere inn på nytt. Dette kan virke tungvint, men er nødvendig i forhold til EUs nye datasikkerhetslovgivning, GDPR. Foreldre/foresatte må huske å gå inn på menyen i høyre hjørnet på appen og bekrefte opplysningene som er registrert på dere. Viktig at vi på skolen har rett kontaktinfo til dere , som mail og telefonnummer. Hvis det dukker opp problemer med å laste ned appen, eller dere har spørsmål i den forbindelse så ta kontakt med Pia Skurve på Lyngdal ungdomsskole

Appen laster du ned her

Webutgaven finner du her

Brukerveiledning til appen 

 

Sist endret: 13.12.2022