Skyss og trafikk

Informasjon om skoleskyss

Spør Kommune-Kari om "skoleskyss" og la henne forklare det. 

Trafikk

1. - 4. trinn som blir skysset til skolen privat, har av- og påstigning ved Røde Kors. Dersom du må parkere, bruk parkeringsplassen til Eilert Sundt. 

5. - 7. trinn som blir skysset til skolen privat, har av- og påstigning ved sløydsalen. Husk riktig kjøreretning.

Kjøring av elever 1-4.jpg

Kjøring av elever 5-7.jpg

 

 

Sist endret: 18.11.2021