Gratis busskort til studenter

Om gratis busskort

Er du student og i studietiden folkeregistrert i Lyngdal kan du søke om å få gratis busskort. 

Hva må til for å få dekket busskort av kommunen?

  • Lyngdal kommune tilbyr heltidsstudenter fra Lyngdal gratis busskort dersom de i studietiden forblir folkeregistrert i Lyngdal kommune.
  • Studiestedet må være i Norge.
  • Ordningen gjelder i skoleåret (fra og med august til og med juni).
  • Gratis busskort tilbys studenter i aldersgruppen 18-25 år.

Når du søker om gratis reisekort må du legge ved bostedsattest fra Skatteetaten. Også hvis du har hatt gratis reisekort foregående skoleår må du vedlegge ny bostedsattest. Den kan du bestille via lenken nedenfor. Vær oppmerksom på at dette krever pålogging via Altinn.

Lenke til Skatteetaten

Søknad gratis busskort

Du oppdaterer selv busskortet i AKT sin nettbutikk, og sender kvittering for dette til Lyngdal kommune for refusjon av kostnaden. Pengene utbetales til kontonummeret oppgitt i søknaden.

Hva skal det dekke?

Tilbudet gjelder innenfor de enkelte busskortenes geografiske gyldighetsområde, og skal dekke reiser mellom bopel og campus. Er du eksempelvis student i Oslo, får du dekket reiseutgiftene til og fra studiestedet ditt. Ordningen dekker ikke hjemreiser til Lyngdal for borteboende studenter.

Hvor kan jeg få busskortet?

Lokalt kan reisekort kjøpes hos AKT eller på Servicekontoret i Lyngdal rådhus. Det koster 20 kroner. Denne kostnaden kan du ikke få igjen. Dersom du allerede har AKT-reisekort trenger du ikke kjøpe nytt for å benytte deg av ordningen med gratis busskort. Det som er viktig er at du tar vare på kvitteringene når du oppdaterer kortet ditt.

Lenke til AKT nettbutikk

Sist endret: 02.12.2019