Skyss og trafikk

Informasjon om skoleskyss

Spør Kommune-Kari om "skoleskyss" og la henne forklare det. 

Lokale tilpasninger

Skolebussen bringer de elevene som har rett på skoleskyss, til skolen.

 

Sist endret: 07.10.2020