Skolemiljø og helse

Hersketeknikk A4.docx

Tilbakemelding etter oppfølgingsmøtet om tilsyn.pdf

MELD FRA OM SKOLEMILJØ HER

Les mer om mobbeknappen her

Plan for elevenes skolemiljø i Lyngdal kommune.pdf

Prosedyrer for systematisk og kontinuerlig arbeid med klassemiljø.docx

Ordensregler for skolen

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er til stede på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen. Skolehelsetjenesten tilbyr råd og veiledning knyttet til fysisk og psykisk helse, seksualitet, samlivsbrudd hos foreldre, med mer.

Andre tjenester:

 • Hjelpe barn og unge med å ta vare på egen helse og klare de utfordringer som hverdagen gir.
 • I samarbeid med elever, foreldre og lærere synliggjøre faktorer i skolemiljøet som har betydning for helse og trivsel.
 • Delta i tverrfaglige team på skolen.
 • Vurdere forhold hos elever som krever oppfølging, henvisning eller behandling, individuelt eller i grupper.

Elevene kan droppe innom skolehelsetjenesten, ringe selv for avtale, eller foreldre / foresatte kan ringe og gjøre en avtale.

Kontaktinformasjon

Helsesykepleier er å treffe tirsdag, onsdag og torsdag fra 8.30 til 15.30.

Rådgiver

Rådgiver er å treffe man-fre fra 09.00 til 1530

Hva er rådgiving?       

Elever i norsk skole har rett til nødvendig rådgiving. Gjennom sosialpedagogisk rådgiving og utdannings- og yrkesrådgiving skal eleven få hjelp til å finne seg til rette på skolen og til å ta beslutninger knyttet til framtidige yrkes- og utdanningsvalg.

Utdannings- og yrkesrådgivingen

Utdannings- og yrkesrådgivingen innebærer blant annet rett til rådgiving og veiledning om:

 • valg av utdanning og yrker
 • informasjon om utdanningsveier i Norge og andre land
 • arbeidsmarkedet nasjonalt og internasjonalt
 • å bruke ulike rådgivingsverktøy

Utdannings- og yrkesrådgivingen skal hjelpe elevene til å bli bevisste på sine egne verdier, interesser og forutsetninger. Dette skal gi elevene selvinnsikt og øke deres evne til å gjøre gode utdannings- og yrkesvalg. Rådgiverne skal også hjelpe elevene med å vurdere konsekvenser av valgene de gjør og de skal forebygge feil valg av utdanning eller yrke.

Rådgivingen skal bidra til å:

 • utjevne sosiale forskjeller
 • integrere etniske minoriteter
 • sikre at elevene gjennomfører det 13-årige utdanningsløpet
 • ivareta et likestillingsperspektiv

Likestillingsperspektivet ivaretas ved at rådgiverne skal gi elevene hjelpen de trenger for å utvikle seg uten hensyn til tradisjonelle kjønnsroller.  

Rådgivers oppgaver ved Lyngdal Ungdomsskole for skoleåret 2020 - 2021 er

 • gi elever og foreldre råd og veiledning rundt valg av utdanning og yrke
 • holde seg oppdatert om utdanningsveier og utdanningstilbud i Norge og andre land 
 • holde seg oppdatert om yrker og utvikling i arbeidsmarkedet, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • planlegge og gjennomføre en arbeidsuke for elever på ungdomstrinnet
 • invitere bedrifter og videregående skoler til skolebesøk
 • organisere besøk på utdanningmesse
 • planlegge og organisere hospiteringsdager på videregående skoler
 • veilede elever og lærere i faget utdanningsvalg om bruk av nyttige nettressurser, læremidler og veiledningsverktøy
 • samarbeide med lærere i faget utdanningsvalg om å organisere og gjennomføre en uke der elevene har fokus på faget utdanningsvalg (UDV-Uke)
 • gi elever informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger
 • hjelpe elever og foreldre med utfylling av søknader og innsending av nødvendige papirer og tilleggsinformasjon
 • gi elever opplæring og veiledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer

Sist endret: 25.08.2022