Norskopplæring

Norskopplæring etter Introduksjonsloven er et tilbud til voksne bosatte flyktninger, innvandrere (selvbosatte og gjenforente) og arbeidsinnvandrere. Tilbudet gis til voksne i alderen 16 til 67 år som har rett og/eller plikt til norskopplæring.

Det gis opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Sist endret: 07.03.2023