Skole 8. til 10. trinn

Om ungdomstrinnet

Ungdomsskolene i Lyngdal tilhører virksomhet for 8. til 10. trinn. Det samme gjør voksenopplæringen. Virksomhetsleder er også kontaktperson for Lister pedagogiske senter. Samlet oversikt over alle kommunale skoler finner du på knappen under.

Skoler i Lyngdal

Retningslinjer ved sykdom

Lenken under tar deg til en informasjonsside der du finner felles retningslinjer for skoler og barnehager i Lyngdal om syke barn. Her informerer vi på en enkel måte om når du kan sende barnet ditt til skole eller barnehage, og når barnet bør holdes hjemme. Her er også lenker til nasjonale veiledere for smittevern i barnehager og skole.

Felles retningslinjer syke barn

Reglement

Lenker om skolemiljø

Nullmobbing.no

Info til foreldre om regelverk

Infofilm om trivsel og skolemiljø

Om digital mobbing og personvern

Om fotografering og billedbruk

Planer

Plan for elevenes skolemiljø

Skjema

Spesialpedagogisk hjelp, samtykke

Kontaktinfo virksomhetsleder

Ingrid Alden
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 01.07.2021