Ungdomsskolene

Ungdomsskolene i Lyngdal og voksenopplæringen hører inn under virksomheten Oppvekst.

Samlet oversikt over alle kommunale skoler finner du via knappen under.

Skoler i Lyngdal

Retningslinjer ved sykdom

Lenken under tar deg til en informasjonsside der du finner felles retningslinjer for skoler og barnehager i Lyngdal om syke barn. Her informerer vi på en enkel måte om når du kan sende barnet ditt til skole eller barnehage, og når barnet bør holdes hjemme. Her er også lenker til nasjonale veiledere for smittevern i barnehager og skole.

Felles retningslinjer syke barn

Reglement

Lenker om skolemiljø

Nullmobbing.no

Info til foreldre om regelverk

Infofilm om trivsel og skolemiljø

Om digital mobbing og personvern

Om fotografering og billedbruk

Planer

Plan for elevenes skolemiljø

Skjema

Skjema for spesialpedagogisk hjelp

Lenke: Spesialpedagogisk hjelp, samtykke

Kontaktinfo

Ingrid Alden, virksomhetsleder Oppvekst
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 17.10.2022