Reglement

IKT-reglement, ordensregler, permisjonsregler for elever. Hva er lokalt, hva er felles?
IKT-reglement, ordensregler, permisjonsregler for elever. Hva er lokalt, hva er felles?

Overordnede reglement

Lokale retningslinjer

 

Sist endret: 07.09.2020