SFO

SFO er et skolefritidstilbud for 84 barn som elever ved Å barneskole.
SFO er et skolefritidstilbud for 84 barn som elever ved Å barneskole.

Om tilbudet

SFO er et tilbud før og etter skoletid for barn på 1.-4.trinn og for barn på 5.-7.trinn som har spesielle behov. Leken står i fokus på SFO.

 

Åpningstider

Mandag: 06.45-16:30
Tirsdag: 06.45-16.30
Onsdag: 06.45-16.30
Torsdag: 06.45-16.30
Fredag: 06.45-16.30

Kontaktinformasjon

Ingrid Schmidt (SFO-leder)

Tlf: 99383631
Ingrid.Schmidt@lyngdal.kommune.no

Lena Kvavik
Lena.Kvavik@lyngdal.kommune.no

Aktivitetshjul 2020-2021

Aktivitetshjul 2020 og 2021.pdf

Månedsplaner SFO

SFO månedsplan oktober

plan for SFO i høstferien

SFO- månedsplan september

månedsplan SFO August 2021

Månedsplan august 

Sommer SFO- aktivitetsplan 

 

SFO- nytt

Foreldremøte SFO referat

sfo nytt september 2021

SFO nytt august 2021

Søknad Sfo

Frister

 

Kvalitetsplan for SFO i Lyngdal kommune

Lyngdal kommune har en felles plan for skolefritidsordningen i kommunen. Den er utgangspunktet for månedsplaner og aktiviteter vi har på SFO. Planen finner du på kommunens hjemmeside.

 

Skjemaoversikt for SFO

Søk ny plass eller endring

Åpen søknad (utenfor kommunen)

Godta eller avslå plasstilbud

Oppsigelse av plass

Søknad om redusert foreldrebetaling

Hvordan søke SFO?

Hva koster SFO?

Opphold i SFO

Du betaler for 11 måneder per år. Kostpenger kommer i tillegg

 SFO-satser pr. oppholdstid – priser for 2021
Timer per uke Kr per måned, hvis ikke annet er spesifisert
16 timer eller mer 2882,-
11-15 timer 2478,-
7-10 timer 1989,-
1-6 timer 1245,-
Kjøp av enkelttimer 64,- pr. time
Kjøp av enkeltdager på undervisningsfrie dager utover avtalt opphold. Planleggingsdager, ferie- og fridager 359,- pr. dag

Kostpenger fastsettes av den enkelte skole. Det arbeides med å få samordnet kostprisene i løpet av 2021.

Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Det gis 40% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for barn nummer to. Det eldste barnet betaler full pris.

Annen moderasjon

Redusert foreldrebetaling for 1. og 2. trinn og gratis SFO for 5.-7.trinn for elever med særskilte behov videreføres i tråd med forskrift om reduksjon i foreldrebetaling og SFO-vedtekter.

Fra 1. august 2021 vil redusert foreldrebetaling til foreldre med lav inntekt også gjelde for 3. og 4. trinn. Det innebærer at en heltidsplass eller deltidsplass på SFO ikke skal koste mer enn maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt. Betaling for mat kan komme i tillegg. Reglene gjelder for SFO som kommunene tilbyr, og SFO ved friskoler og andre private skolefritidsliknende tilbud er ikke omfattet av disse forskriftsbestemmelsene.

Foresatte må sende egen søknad til rektor ved skolen hvor det fremgår hvorfor foresatte søker gratis SFO. Rektor vil så fatte et vedtak som avgjør om eleven får innvilget gratis SFO. Ved innvilget søknad må foresatte melde barnet inn på aktuell SFO under skjema «Søk ny plass eller endring». Viser til SFO-vedtektene til kommunen, 2.4.1.

Via knappelenken under finner du informasjon om regelverket fra Utdanningsdirektoratet.

Moderasjonsordninger SFO

 

Sist endret: 28.09.2021