Skolemiljø og helse

Melding om skolemiljø - ordensreglement - plan for elevenes skolemiljø
Melding om skolemiljø - ordensreglement - plan for elevenes skolemiljø

MELD FRA OM SKOLEMILJØ HER

Les mer om mobbeknappen her

Plan for elevenes skolemiljø Å barneskole

2021 2022 Plan for elevenes skolemiljø Å barneskole.pdf

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er til stede på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen. Skolehelsetjenesten tilbyr råd og veiledning knyttet til fysisk og psykisk helse, seksualitet, samlivsbrudd hos foreldre, med mer.

Andre tjenester:

  • Hjelpe barn og unge med å ta vare på egen helse og klare de utfordringer som hverdagen gir.
  • I samarbeid med elever, foreldre og lærere synliggjøre faktorer i skolemiljøet som har betydning for helse og trivsel.
  • Delta i tverrfaglige team på skolen.
  • Vurdere forhold hos elever som krever oppfølging, henvisning eller behandling, individuelt eller i grupper.

Elevene kan droppe innom skolehelsetjenesten, ringe selv for avtale, eller foreldre / foresatte kan ringe og gjøre en avtale.

infoark skolehelsetjenesten

 

Faste oppgaver på de ulike trinnene:

1. trinn: Skolestartundersøkelse i samarbeid med lege

2.trinn: Vaksine (DTP-IPV)

3.trinn: Vekt og lengde mål, oppfølging ved behov

5.trinn: Pubertetsundervisning

6.trinn: Vaksine (MMR)

7.trinn: Vaksine (HPV)

Alle trinn: Undervisning i samarbeid med skolen

Kontaktinformasjon

Helsesykepleier Ingunn Stubberød Sandal mobil: 97999632

Sosiallærer Ole Fredrik Hananger: ole.fredrik.hananger@lyngdal.kommune.no

Mail til skolen ved rektor Anette Gullestad Solsvik: anette.gullestad.solsvik@lyngdal.kommune.no

Sist endret: 13.09.2021