Informasjon til foresatte som har behov for skoletilbud

Her er det informasjon til foresatte som har samfunnskritisk arbeid eller som har barn med spesielle behov og som har behov for tilbud mens skolen er stengt.

Foresatte som har behov for skole.pdf

Sist endret: 20.03.2021