Skolestart 19. august

Velkommen til første skoledag 19. august kl. 08.40!

Velkommen til første skoledag!

Vi blir 260 elever og ca 50 ansatte. Ekstra velkommen til nye elever og ansatte og 37 nye førsteklassinger.

Vi håper elevene vil trives, oppleve mestring og at de hører til i et fellesskap. Vi gleder oss til å ta fatt og starter på grønt nivå og en tilnærmet normal skoledag. 

Smittevernhensyn på grønt nivå:

- Ingen syke skal komme på skolen, selv ved milde symptomer

- God håndhygiene

- Hold avstand der det er mulig

 

Mvh

Anette G. Solsvik, rektor Å barneskole

 

 

 

 

Sist endret: 18.08.2021