Foreldrenes arbeidsutvalg

FAU er et viktig samarbeidsorgan mellom skole og hjem.
FAU er et viktig samarbeidsorgan mellom skole og hjem.

Medlemmer

1. Klasse
Line Berge
Vara: Lisa Fredriksen
45 21 12 89
46 50 93 12
linesimonsen@hotmail.com
lisafredriksen53@gmail.com


2. Klasse
Evelyn Danielsen
Vara: Margit Rom
95 44 15 23
99 77 99 19
evelyn.danielsen@lyngdal.kommune.no
margit.rom@lyngdal.kommune.no


3. Klasse
Simen Pedersen
Vara: Susanne Tønnessen
99 75 63 40
97 52 32 67
simenpedersen84@gmail.com
susanne2011@hotmail.no


4. Klasse
Maria Salamonsen
Vara: Marita Efteland
99 496 761
45 91 97 52
Maria.klungland@hotmail.com
lk52528@lyngdal.kommune.no


5. Klasse
Ann-Jeanett Kvås
Vara: Anita Øvsteland
46 763 696
40 455 923
ajkvaas@gmail.com
aniti-88@hotmail.com


6. Klasse
Mette Steinberg
Vara: Bente Lill Trelsgård
40 62 75 27
41 78 10 02
Mette.steinberg@gmail.com
blmoen@live.no


7.
Ingrid Eikeland
Vara: Lisa K. W. Omland
97 77 54 41
48 068 247
ingridbeikel@gmail.com
lisa@morfjord.com


SFO
Erik Bredo Larsen
Vara: Marianne Netland
95 75 57 78
97 04 62 13
erikbredolarsen@gmail.com
mgnetland@gmail.com

Referater

Referat møte i FAU 12.10.20.pdf

Referat til FAU-møtet 08.09.20.pdf

Referat til FAU 26.01.21.pdf

Referat til FAU-møte 27.04.21.pdf

Referat fra FAU 14.09.21.pdf

Årshjul

Årshjul for FAU, SMU, SU 2021-2022.pdf

Årshjul FAU, SMU, SU 2020-2021.pdf

 

August 

Skolestart. FAU-representanter fra året før fortsetter til nye blir valgt.

Rektor kontakter FAU-leder som innkaller til FAU-møte i september


September

Foreldremøter på alle klassetrinntrinn innen første uka i september.

FAU-, SMU- og SU- møte
Kontaktlærer

Klassekontakter

Fellesinfo:
- Ordensregler.
- Elevenes skolemiljø
- Trafikk
- Vaktordning
- Fravær
- Hjemmesida

 

Foreldre: Ansvar for valg av nye klassekontakter og repr. til FAU og for en sosial happening med klassene

Konstituering; valg av -leder, nestleder og sekretær
-Valg av representant til SMU, SU og KOMFUG
-Elevenes skolemiljø
Husk mail adresser og telefonnummer!


Oktober
Utviklingssamtaler
FAU, SMU og SU- møte bla høring om ny skolebruksplan


November

FAU-, SMU- og SU-møte ved behov.

 FAU-leder kaller til møte i FAU
Rektor kaller inn til SMU og SU ved behov. FAU-,SMU- og SU- møtene er på samme kveld


Desember

Juleavslutning. Utgår i år pga covid-19 og smittevernhensyn .


Januar

FAU møte. FAU-leder kaller inn.
Rektor kaller inn til SU og SMU. Møter samme kveld.

-Elevenes skolemiljø, Elevundersøkelsen


Februar

Møte ved behov.

Mars

FAU-, SMU- og SU-møte

FAU-leder kaller inn.
Rektor kaller inn til SU og SMU ved behov
(Møter holdes samme kveld)

 

April

Aksjonskveld

Utviklingssamtaler
FAU og skolen samarbeider

Kontaktlærere

 

Mai

FAU- møte

obs. Myggcup i august (andre helg etter skolestart) 

Foreldrekontaktene:
-Skaffer lagledere
-Lagoppsett
-Sommeravslutning


Juni

Sommeravslutning
Foreldrekontaktene har ansvar.
Frivillig om lærerne vil være med.
7. trinn kan ha en egen markering/avslutning om de ønsker.

 

Sist endret: 29.09.2021