Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget tar opp saker som gjelder elevenes fysiske og psykososiale  skolemiljøet.
Skolemiljøutvalget tar opp saker som gjelder elevenes fysiske og psykososiale  skolemiljøet.

Om utvalget på skolen min

Skolemiljøutvalget har møter minst en gang i halvåret og har representanter fra elever, foresatte, ansatte og fra kommunen.

Medlemmer

SMU-leder: Line Berge
FAU-representant: Maria Salamonsen
SMU-representant: Erik Bredo Larsen
Elevrådsleder: Aleksander Gysland
Elevrådsnestleder: Leah Søvik Evensen
SMU -repr fra elevrådet: Jenny Lindland
Undervisningspersonell: Hæge Johansen Nedrejord
Undervisningspersonell: Hege Bringsjord Dragland
Andre ansatte: Astrid Thomassen
Kommunens representant: Roar Lindland
Rektor: Anette Gullestad Solsvik

Referat

Møte 08.09.11

referat til møte i SU og SMU 14.09.21.pdf

Sist endret: 29.09.2021