Viktig om skoleskyss og korona-tiltak

I samråd med Lyngdal kommune har AKT innført forsterkede tiltak i kollektivtrafikken i Lyngdal. Skoleelever som har muligheten til det oppfordres til å gå, sykle eller bli kjørt. Hensikten er å begrense smitterisiko.
Se utfyllende informasjon her