SFO

Tilbudet skal ivareta fritiden til barna. De ter lagt vekt på frilek og aktiviteter basert på barnas behov og ønsker. Skolefritidsordninga gir et vidt spekter av faste aktiviteter som leke, tegne, male, lese bøker, spille, høre musikk, gå turer i nærmiljøet, ballspill, lage mat m.m. Påmelding og avmelding på sfo skjer elektronisk på heimsida til Lyngdal kommune. Spør Kari- chat om du ikke finner det.
Tilbudet skal ivareta fritiden til barna. De ter lagt vekt på frilek og aktiviteter basert på barnas behov og ønsker. Skolefritidsordninga gir et vidt spekter av faste aktiviteter som leke, tegne, male, lese bøker, spille, høre musikk, gå turer i nærmiljøet, ballspill, lage mat m.m. Påmelding og avmelding på sfo skjer elektronisk på heimsida til Lyngdal kommune. Spør Kari- chat om du ikke finner det.

Om tilbudet

SFO ansatte: 

Eli Kristin Tveiten

Anne Lise Flottorp

 

Skal du endre brukstid på SFO: velg "søke ny plass"
Videre her får du valg om å endre plass.

"Godta eller avslå" vel ein ved svar på søknad

 

 

Dokumenter

Månedsplan

Årshjul

 

Skjemaoversikt for SFO

Søk ny plass eller endring

Åpen søknad (utenfor kommunen)

Godta eller avslå plasstilbud

Oppsigelse av plass

Søknad om redusert foreldrebetaling

Hvordan søke SFO?

Hva koster SFO?

Opphold i SFO

Du betaler for 11 måneder per år. Kostpenger kommer i tillegg

 SFO-satser pr. oppholdstid – priser for 2021
Timer per uke Kr per måned, hvis ikke annet er spesifisert
16 timer eller mer 2882,-
11-15 timer 2478,-
7-10 timer 1989,-
1-6 timer 1245,-
Kjøp av enkelttimer 64,- pr. time
Kjøp av enkeltdager på undervisningsfrie dager utover avtalt opphold. Planleggingsdager, ferie- og fridager 359,- pr. dag

Kostpenger fastsettes av den enkelte skole. Det arbeides med å få samordnet kostprisene i løpet av 2021.

Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Det gis 40% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for barn nummer to. Det eldste barnet betaler full pris.

Annen moderasjon

Redusert foreldrebetaling for 1. og 2. trinn og gratis SFO for 5.-7.trinn for elever med særskilte behov videreføres i tråd med forskrift om reduksjon i foreldrebetaling og SFO-vedtekter. 

Foresatte må sende egen søknad til rektor ved skolen hvor det fremgår hvorfor foresatte søker gratis SFO. Rektor vil så fatte et vedtak som avgjør om eleven får innvilget gratis SFO. Ved innvilget søknad må foresatte melde barnet inn på aktuell SFO under skjema «Søk ny plass eller endring». Viser til SFO-vedtektene til kommunen, 2.4.1.

Via knappelenken under finner du informasjon om regelverket fra Utdanningsdirektoratet.

Moderasjonsordninger SFO

 

Sist endret: 04.02.2021