Info om arbeid på skole- og barnehagesider

Nåværende hjemmesider for skoler og barnehager i Lyngdal kommune blir i løpet av nærmeste framtid tatt av luften. Nye hjemmesider skal bli en del av Lyngdal kommunes hovedportal - www.lyngdal.kommune.no

Det arbeides for tiden med å bygge de nye hjemmesidene for kommunens skoler og barnehager. Noe som innebærer at virksomhetenes informasjonssider her i portalen i perioder kan være både ustabile og variable på design og innhold. Dette til orientering.

De nye hjemmesidene skal etter planen være operative i begynnelsen av oktober.

Sist endret: 08.09.2020