Skolens "verdiord" og elevarbeid.

Litt informasjon om  arbeidet  med klassemiljøet  - elevarbeid med fokus på trygghet!