Prøver og fritak

Her finner du informasjon om de ulike prøvene og hvordan du kan søke fritak i forbindelse med permanent oppholdstillatelse.

Norskprøvene

Vi arrangerer norsk muntlig og skriftlig prøve 4 ganger i året. Som regel i mars, juni, september og desember. Prøveperiodene bli bestemt av Komptanse Norge. Vi legger ut informasjon om påmelding på hjemmesida i god tid før prøvene.

Pris:

Norsk muntlig: 800kr. 

Norsk skriftlig: 800kr, eller 300 kr pr.delprøve

Dersom du er bosatt i Lyngdal kommune og har rett til gratis opplæring er første prøve gratis.

Om prøven

Øve til prøven

 

Samfunnskunnskapsprøven

Samfunnskunnskapsprøven setter vi opp fortløpende ved behov, så det er bare å ta kontakt med oss dersom du ønsker å ta prøven.

Pris: 600kr

Dersom du er bosatt i Lyngdal kommune og har rett til gratis opplæring er første prøve gratis.

Om prøven

Øve til prøven

 

Statsborgerprøven

Statsborgerprøven setter vi opp fortløpende ved behov, så det er bare å ta kontakt med oss dersom du ønsker å ta prøven.

Pris: 600kr

Om prøven

Øve til prøven

 

Fritak

Dersom du skal søke fritak for plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap fyller du ut søknadsskjemaet og legger ved dokumentasjon.

Sendes til Lyngdal Kommune, Postboks 353, 4580 Lyngdal. Du kan også levere det på skolen.

Det kan ta opptil 4 uker og behandle søknaden, med forbehold om ferieavvikling.

Søknad om fritak

UDI, søke om permanent opphold

 

Lyngdal voksenopplæring behandler kun søknader om fritak som gjelder permanent opphold. Skal du søke fritak i forbindelse med statsborgerskap må du gjøre det hos politiet/UDI.

UDI, søke statsborgerskap

 

Sist endret: 15.10.2020