Om barnehagen

Konsmo barnehage

TietoEducation

Beskrivelse av enheten

Konsmo barnehage er en barnehage med fire avdelinger og barn fra 0-6 år. Den ligger på Helle i nær tilknytning til Konsmo skole.

Barnehagen er de senere årene meget oppgradert i form av påbygg og større uteområde.

Vi kan vise til flotte lokaler, varierende og utviklende uteområde og beliggenhet i et rolig og etablert område med kort avstand til utmark og friområde.

Enhetens visjon er: 
"Vi vil leke sammen"

I årsplanen kan du lese om våre mål, satsningsområder og hvordan vi arbeider for å stimulere barns utvikling og trivsel

Hva koster det?

Opphold i barnehager

Du betaler for 11 måneder. Kostpenger kommer i tillegg

Barnehagesatser pr. oppholdstid – priser for 2021
Dager per uke Kr per måned
5 dager 3 230,-
4 dager 2 778,-
3 dager 2 261,-

Kjøp av enkeltdager utover avtalt oppholdstid: 287,-

Kostpenger i de kommunale barnehagene
Dager per uke Måltid med frokost Måltid uten frokost
5 dager 431,- 307,-
4 dager 344,- 245,-
3 dager 259,- 185,-

Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Det gis 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og 50% for 3. eller flere barn.  

Annen moderasjon

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.
Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Foreldre/foresatte må selv søke om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid.

2-, 3- 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis kjernetid per uke dersom den samlede inntekten ikke overskrider 583.650. Beløpsgrensen er gjeldende fra 01.01.21.

Søknadsskjema

Åpningstider

Mandag - fredag: 06:45-16:30
Lørdag-søndag: Stengt

Barnehagen er stengt alle "røde" dager samt julaften, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og seks planleggingsdager i løpet av barnehageåret

Se barnehageruta

Reglement

Vedtekter for kommunale barnehager

Om fotografering og billedbruk

Kontakt oss

Vi som jobber her

Hvor finner du oss?

Konsmo barnehage

Besøksadresse:

Stadionveien 14
4525 Konsmo

Sist endret: 20.11.2020