Om barnehagen

TietoEducation

Beskrivelse av enheten

Lyngtua barnehage er en 7 avdelings kommunal barnehage som ligger plassert i naturskjønne omgivelser, midt mellom to fjorder og i nær tilknytning til flotte skogsterreng og KVS. Dette byr på utrolige muligheter til å utforske dyr og natur fra hav til hei!

Denne unike muligheten er vi i Lyngtua flinke til å benytte oss av gjennom de ulike årstidene og det gir oss mulighet til å gi barna et variert tilbud på mange ulike læringsarenaer.
Kom gjerne innom for å ta en prat og se deg litt rundt dersom du ikke har barn i barnehagen vår, men vurderer Lyngtua som et alternativ for ditt barn!
Lyngtua Barnehage

Vår visjon: 


"Vi vil leke sammen"

Dette vil vi gjøre gjennom vår satsing:

"Oppleve naturen sammen"

I årsplanen kan du lese om våre mål, satsningsområder og hvordan vi arbeider for å stimulere barns utvikling og trivsel

Hva koster det?

Opphold i barnehager

Du betaler for 11 måneder. Kostpenger kommer i tillegg

Barnehagesatser pr. oppholdstid – pris for 2020
Dager per uke Kr per måned
5 dager 3 135,-
4 dager 2 698,-
3 dager 2 199,-

Kjøp av enkeltdager utover avtalt oppholdstid: 279,-

Kostpenger i de kommunale barnehagene
Dager per uke Måltid med frokost Måltid uten frokost
5 dager 420,- 299,-
4 dager 335,- 239,-
3 dager 252,- 180,-

Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Det gis 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og 50% for 3. eller flere barn.  

Annen moderasjon

Alle husholdninger med ei samla skattbar inntekt på under 574.759 kr vil ha rett til reduksjon i foreldrebetalingen.

2-, 3-, 4- og 5 åringer som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis kjernetid per uke dersom den samlede inntekten ikke overskrider 548.500,-. Beløpsgrensen fra og med 1.1.2020 er kr 556 100,-

Søknadsskjema

Åpningstider

Mandag - fredag: 06:45-16:30
Lørdag-søndag: Stengt

Barnehagen er stengt alle "røde" dager samt julaften, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og seks planleggingsdager i løpet av barnehageåret

Se barnehageruta

Reglement

Vedtekter for kommunale barnehager

Om fotografering og billedbruk

Kontakt oss

Vi som jobber i barnehagen

Hvor finner du oss?

Lyngtua barnehage

Besøksadresse:

Gamle Myrvei 5
4580 Lyngdal

Sist endret: 27.10.2020