Avdelingene

Lyngtua barnehage har 7 avdelinger.

SPURVEN 

Småbarnsavdeling med barn fra 1-3 år.

På Spurven er vi opptatt av at barna skal trives og bli trygge barn i barnehagen.
Vi legger vekt på en god barnehage start for både barn og foreldre. Mye skal læres,
og vi ønsker å fremme god utvikling gjennom lek og sosialt samspill med andre barn og voksne.
Vi jobber mye med relasjonsbygging til barna og bruker Være sammen aktivt i hverdagen.

Månedsplanen

Pedledere: Anne Lise Solbraa Larsen og Elisabeth Sindland

BLÅMEISEN

Småbarnsavdeling med barn fra 1-3 år.

På Blåmeisen er vi opptatt av at barna skal trives og bli trygge barn i barnehagen.
Vi legger vekt på en god barnehage start for både barn og foreldre. Mye skal læres,
og vi ønsker å fremme god utvikling gjennom lek og sosialt samspill med andre barn og voksne.
Vi jobber mye med relasjonsbygging til barna og bruker Være sammen aktivt i hverdagen.

Månedsplanen

Pedleder: Ingrid Eliassen

LERKA

Småbarnsavdeling med barn fra 1-3 år.

På Lerka er vi opptatt av at barna skal trives og bli trygge barn i barnehagen.
Vi legger vekt på en god barnehage start for både barn og foreldre. Mye skal læres,
og vi ønsker å fremme god utvikling gjennom lek og sosialt samspill med andre barn og voksne.
Vi jobber mye med relasjonsbygging til barna og bruker Være sammen aktivt i hverdagen.

Månedsplanen

Pedleder: Liv Reidun Økland, Anne Lise Solbraa Larsen

HAKKESPETTEN

Stor barns avdeling fra 3-6 år.

På Hakkespetten vil vi at barna skal trives og at avdelingen er en god plass å være. Vi jobber med å bygge gode relasjoner til barna gjennom lek og hverdagslige gjøremål, slik at barna lykkes i samspill med andre barn. Gjennom leken skal barna få etablere vennskap. 
Vi har stort fokus på vennskap og sosial kompetanse og jobber mye med å skape gode relasjoner mellom barn og de voksne, og barna seg imellom.

Månedsplanen

Pedleder: Charlotte Ingebretsen Hansen, Janet Helene Skille

SVANEN

Stor barns avdeling fra 3-6 år.

På Svanen vil vi at barna skal trives og at avdelingen er en god plass å være. Vi jobber med å bygge gode relasjoner til barna gjennom lek og hverdagslige gjøremål, slik at barna lykkes i samspill med andre barn. Gjennom leken skal barna få etablere vennskap. 
Vi har stort fokus på vennskap og sosial kompetanse og jobber mye med å skape gode relasjoner mellom barn og de voksne, og barna seg imellom.

Månedsplanen

Pedleder: Hege Skribeland Kjørrefjord, Janet Helene Skille

LINERLA

Stor barns avdeling fra 3-6 år.

På Linerla vil vi at barna skal trives og at avdelingen er en god plass å være. Vi jobber med å bygge gode relasjoner til barna gjennom lek og hverdagslige gjøremål, slik at barna lykkes i samspill med andre barn. Gjennom leken skal barna få etablere vennskap. 
Vi har stort fokus på vennskap og sosial kompetanse og jobber mye med å skape gode relasjoner mellom barn og de voksne, og barna seg imellom.

Månedsplanen

Pedleder: Johanne Buø-Andersen, Renate Mossmann 

HAVØRNA

Stor barns avdeling fra 3-6 år.

På Havørna vil vi at barna skal trives og at avdelingen er en god plass å være. Vi jobber med å bygge gode relasjoner til barna gjennom lek og hverdagslige gjøremål, slik at barna lykkes i samspill med andre barn. Gjennom leken skal barna få etablere vennskap. 
Vi har stort fokus på vennskap og sosial kompetanse og jobber mye med å skape gode relasjoner mellom barn og de voksne, og barna seg imellom.

Månedsplanen

Pedleder: Linda Bente Berntsen, Camilla Øijord Øvsteland

 

 

Sist endret: 27.10.2020