Tekniske tjenester

Om virksomheten

Tekniske tjenester har ansvaret for vann og avløp i Lyngdal kommune. Virksomheten har også ansvar for:

  • Veier og grøntanlegg
  • Friområder
  • Kommunale bygg
  • Renhold

Skjema for vann, avløp, slam og renovasjon

Under finner du skjema som må skrives ut eller redigeres i, og sendes på epost. Microsoft Word-versjoner er merket (.doc)

Lenke: Vann-/avløpsledning - frakobling

Lenke: Vann-/avløp tilkobling

Lenke: VA - registrering av privat anlegg

Lenke: VA - ferdigmelding av arbeid

Lenke: Vannmåler - registrering

SKJEMA I PDF / WORD

Lenke: Endring av kommunale avgifter (.doc)

Lenke: Søknad om hjemmekompostering (.doc)

  • Avtaleskjemaet for månedlig fakturering kan lastes ned som PDF, eller som redigerbart word-dokument:

Lenke: Skjema månedlig fakturering

Lenke: Skjema månedlig fakturering, word

Klage på kommunal tjeneste handler om selve utførelsen, altså innholdet i tjenesten du er blitt tildelt.

Lenke til skjema klage på kommunal tjeneste

Skjema for klage på enkeltvedtak

Dersom du har søkt om en eller flere kommunale helsetjenester, og har fått avslag eller er misfornøyd med det vedtaket som er gjort, benyttes skjema klage på enkeltvedtak.

Lenke til skjema klage på enkeltvedtak

Lenke: Klage på renovasjon

Lenke: Klage på kommunale eiendomsavgifter

Hva koster det?

Gebyrregulativ vann, avløp, renovasjon, slam og feiing

Kontaktinfo eiendomsgebyr

Kontaktinformasjon for fakturering av kommunale avgifter. Dette er en felles epostadresse for spørsmål om fakturering av kommunale avgifter, vann, avløp og renovasjon:

Kontaktinfo feilmeldinger

Vakttelefon Tekniske tjenester, utenom åpningstiden kl. 8 til 15 (NB! ikke SMS)

Kontaktinfo driftsleder

Steinar Litland
Uteseksjonen, Grøndokkmoen
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Kontaktinfo virksomhetsleder

Ida Marie Meland Eikebrok
Lyngdal rådhus, 3. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 02.03.2023