Tekniske tjenester

Om virksomheten

Tekniske tjenester har ansvaret for vann og avløp i Lyngdal kommune. Virksomheten har også ansvar for:

  • Veier og grøntanlegg
  • Friområder
  • Kommunale bygg
  • Renhold

Skjema for vann, avløp, slam og renovasjon

Under finner du skjema som må skrives ut eller redigeres i, og sendes på epost. Microsoft Word-versjoner er merket (.doc)

Lenke: Vann-/avløpsledning - frakobling

Lenke: Vann-/avløp tilkobling

Lenke: VA - registrering av privat anlegg

Lenke: VA - ferdigmelding av arbeid

Lenke: Vannmåler - registrering

Lenke: Endring av kommunale avgifter

Lenke: Endring av kommunale avgifter (word)

Lenke: Søknad om hjemmekompostering

Lenke: Søknad om hjemmekompostering (word)

Månedlig fakturering

Dersom ønskelig er det mulig å inngå avtale om månedlig fakturering av kommunale eiendomsgebyr. Av praktiske hensyn er anbefalt oppstart av slik avtale enten fra 1. januar, eller fra 1. juli.

For å inngå avtale benyttes skjemaet under.

  • Avtaleskjemaet for månedlig fakturering kan lastes ned som PDF, eller som redigerbart word-dokument:

Lenke: Skjema månedlig fakturering

Lenke: Skjema månedlig fakturering, word

Skjemaer for klage

Lenke til skjema klage på kommunal tjeneste

Lenke: Klage på renovasjon

Lenke: Klage på kommunale eiendomsavgifter

Skjema for klage på enkeltvedtak

Dersom du har søkt om en eller flere kommunale tjenester, og har fått avslag eller er misfornøyd med det vedtaket som er gjort, benyttes skjemaet klage på enkeltvedtak. Er det selve innholdet i tjenesten du vil klage på, benytter du skjemaet over som heter klage på kommunal tjeneste.

Lenke til skjema klage på enkeltvedtak

Hva koster det?

Info om korrigerte satser for renovasjonsgebyr og feiing, april 2024

Da kommunestyret i desember 2023 gjorde sitt budsjettvedtak, ble ikke gebyrsatsen for standard renovasjon og alle tilleggsgebyrene økt med 11 prosent, som forutsatt. Kun grunngebyret ble vedtatt økt med 11 prosent. Denne feilen ble korrigert i april 2024.

Det er også kommet en endring på feieavgiften. Denne skal nå faktureres uten merverdiavgift (moms), og er fra og med mars 2024 på kr 415,2.

Via lenken under finner du utfyllende informasjon om dette, samt korrekte gebyrsatser.

Lenke: Gebyrregulativ vann, avløp, renovasjon, slam og feiing

Kontaktinfo eiendomsgebyr

Kontaktinformasjon for fakturering av kommunale avgifter. Dette er en felles epostadresse for spørsmål om fakturering av kommunale avgifter, vann, avløp og renovasjon:

Kontaktinfo feilmeldinger

Vakttelefon Tekniske tjenester, utenom Innbyggertorgets åpningstid kl. 8 til 15 (NB! ikke SMS)

Kontaktinfo driftsleder

Steinar Litland, avdelingsleder
Uteseksjonen, Grøndokkmoen
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Kontaktinfo virksomhetsleder

Svein Jarle Haugland
Lyngdal rådhus, 3. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 02.03.2023