Tekniske tjenester

Om virksomheten

Tekniske tjenester har ansvaret for vann og avløp i Lyngdal kommune. Virksomheten har også ansvar for:

  • Veier og grøntanlegg
  • Friområder
  • Kommunale bygg
  • Renhold

Skjema for vann, avløp og renovasjon

Vannmåleravlesning

Under finner du skjema som må skrives ut eller redigeres i, og sendes på epost. Microsoft Word-versjoner er merket (.doc)

SKJEMA I PDF / WORD

Endring av kommunale avgifter (.doc)

Søknad om hjemmekompostering (.doc)

Kontaktinfo feilmeldinger

Feilmeldinger Tekniske tjenester, utenom åpningstid kl. 8 til 15 (NB! ikke SMS)

Sist endret: 19.02.2020