Neste E 39-etappe ute til offentlig ettersyn

Planforslaget for ny E 39 på strekningen Lyngdal vest-Kvinesdal ligger nå ute til offentlig ettersyn.

Planforslaget for ny E 39 på strekningen Lyngdal vest-Kvinesdal ligger nå ute til offentlig ettersyn.

Det er Nye Veier som har ansvaret for å planlegge og gjennomføre utbyggingen av ny E 39 fra Kristiansand i Agder til Ålgård i Rogaland.

Planforslaget for ny E 39 Lyngdal vest-Kvinesdal, som nå ligger ute til offentlig ettersyn, finner du via lenken under.

Lenke til offentlig ettersyn

  • Fristen for å komme med innspill til planen er 17. desember 2023.
Illustrasjon av Møska bru, fra planforslaget ny E39
Første del av den planlagte E 39-strekningen går på ny bro over Møska. Illustrasjon fra informasjonsfilmen om E39 Lyngdal vest-Kvinesdal

Kontaktpersoner

Har du spørsmål til planforslaget, kan du kontakte en av personene under.

 

Sist endret: 08.04.2024