Helse og velferd

Skal du søke om helse- og omsorgstjenester?

Fyll ut skjema under og beskriv dine hjelpebehov for kommunale helse- og omsorgstjenester. Du logger på med din elektroniske ID. Det er anledning å søke på vegne av andre. Fullmakt fra den søknaden gjelder må legges ved.

Lenke til elektronisk skjema for helse- og omsorgstjenester

Lenke: Papirskjema for helse- og omsorgstjenester.pdf (.docx)

Lenke: Fullmaktsskjema.pdf (.docx)

Lenke til vilkår for å kunne søke helse- og omsorgstjenester