Jobbe hos oss

Søke jobb i kommunen?

Utlyste stillinger i Lyngdal kommune finner du via knappelenken under. Her er også søknadsskjema.

Se ledige stillinger 

Unntaksvis kunngjøres ledige stillinger direkte her på siden. Da legges de ut nedenfor:

INTERN: Avdelingsleder i virksomhet for hjemmetjenester - søknadsfrist 31.07.20

Det er ledig 100 % midlertidig stilling som avdelingsleder i virksomhet for Hjemmetjenester med snarlig oppstart. Stillingen er ledig ut 2020, med mulighet for forlengelse. Stillingen lyses ut internt i kommunen. 

Virksomhet for Hjemmetjenester yter døgnbaserte tjenester til innbyggere i eget hjem.
Arbeidssted og oppmøte for stillingen er på Helsehuset. Det skal ytes tjenester til hele nye Lyngdal kommune, og det må til tider påberegnes oppmøtested andre steder enn Helsehuset.
Vi ønsker en leder som ser dette som en spennende utfordring og som kan lede avdelingen trygt og stødig fremover, og som i tillegg ønsker å bidra til videreutvikling av virksomheten, hvor kvalitet skal ligge til grunn både for fag-, personal- og økonomistyring. Personlig egenhet og relasjonskompetanse vil derfor bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvar, herunder lede og veilede etter gjeldene lovverk, krav og planer
 • Personalansvar
 • Økonomiansvar
 • Daglig drift av avdelingen (turnusarbeid, ansettelser m.m.)

Kvalifikasjonskrav og vilkår

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå, fortrinnsvis sykepleier med autorisasjon (annen relevant utdanning kan vurderes ved erfaring innen fagområdet)
 • Relevant faglig videreutdanning, eventuelt interesse for å gjennomføre dette
 • Ledelseserfaring fra lignende arbeid

Arbeidserfaring/ annen kompetanse en bør ha:

 • Strategisk innsikt og visjoner for virksomheten, hvor man ønsker å være en bidragsyter til utvikling
 • Resultatorientering og gjennomføringsevne
  Innsikt i, og evne til god økonomistyring
 • Erfaring med arbeid knyttet opp mot turnus
  Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • Evne til å lytte til, motivere og inspirere sine medarbeidere
  Fokus på faglig utvikling og å holde brukerfokus
 • Erfaring med å veilede andre
 • Erfaring fra praktisk arbeid, direkte kontakt med brukere og deres pårørende
 • Ha gode samarbeids ferdigheter
 • Være en bidragsyter til ett godt arbeidsmiljø
  Tar initiativ, ansvar og liker utfordringer
 • Ha ett godt forankret faglig ståsted, hvor tjenesten kan forvente at du holder deg faglig oppdatert
   

Vi kan tilby:

 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Utfordrende oppgaver innenfor et spennende fagområde
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler.
For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Kontaktpersoner og søknadsskjema
Mer informasjon om stillingene kan du få ved henvendelse til virksomhetsleder for Hjemmetjenester Anne Sanden Kvinen tlf 97743000.
Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.

INTERN: Faglig leder for barne- og ungdomsarbeidere - forlenget søknadsfrist, 31.07.20

Lyngdal kommune vil fra 15.08.2020 ha 8 lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget (BUA). Vi ser nå etter en dedikert person som kan tenke seg å være faglig leder innenfor dette faget. Som lærebedrift er vi pålagt å ha faglig leder i hvert lærefag. Lærlingene fordeler seg på 7 enheter innenfor barneskole, bofellesskap, SFO og barnehager i nye Lyngdal kommune. Faglig leder vil ha nært samarbeid med Lister Opplæringskontor. Kommunene i Lister eier og driver Lister Opplæringskontor. Opplæringskontoret er bindeleddet mellom kommunene og fylkesopplæringskontoret.

Om stillingen som faglig leder:

 • Bindeledd mellom lærlingen, veileder og Lister Opplæringskontor
 • Overordnet faglig ansvar for veilederne
 • Utvelgelse av lærlinger
 • Ansvar for rulleringsplaner og oppfølging av veiledere på hvert arbeidssted
 • Halvårlige samtaler med lærlingen, veileder og Lister Opplæringskontor.
 • Oppfølging av lærlingen via OLKWeb
 • Kontakt med rådgiver i administrasjonen i kommune ifht ulike problemstillinger.

Kvalifikasjoner

 • Du må være fast ansatt i Lyngdal kommune
 • Du må ha fagbrev innen barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Du må ha vært veileder for lærling tidligere eller annen tilsvarende erfaring
 • Du må være fortrolig med bruk av elektronisk verktøy

Personlige egenskaper

Vi ønsker at du er genuint interessert i faget ditt.

Vi ønsker at du brenner for unge under utdanning, samt være med å løfte lærlingeordningen i Lyngdal kommune.

Vi ønsker at du er løsningsorientert, og ser på muligheter for hvordan flest mulig lærlinger får gjennomført utdannelsen sin.

Du må kunne jobbe selvstendig og strukturert. Arbeidsmengden vil gjennom året variere, og man må påberegne merarbeid enkelte perioder, men da med fleksibiliteten til å ta dette ut i avspasering i andre perioder.

Vi tilbyr

 • 15% stilling som en del av stilling (frikjøp) eller i tillegg til opprinnelige stilling (kan ikke overstige 100% totalt)
 • En spennende mulighet for å løfte barne- og ungdomsarbeiderfaget i Lyngdal kommune
 • Egen PC med hjemmekontorløsning

Ønsket oppstart er august for å få til en overlapp med avtroppende faglig leder.

Kontaktperson for søkere

Spørsmål om ordningen kan rettes til rådgiver Ida Marie Meland Eikebrok på mail ida.marie.meland.eikebrok@lyngdal.kommune.no

For å melde din interesse for stillingen sender du en mail til nevnte mailadresse. Du vil så bli kontaktet for en samtale hvis du er aktuell.

Søknadsfrist: 31. juli 2020.

Kontaktinfo 

Trenger du hjelp eller har spørsmål, ta kontakt.

Kultur og rådhusstillinger
Ida Marie Meland Eikebrok
Skole og barnehagestillinger
Veronika Ødegaard Olsen
Helse og omsorgsstillinger
Marius Hermann Hallem
Kommunalsjef Organisasjon og personal
Isabella Collett Sikel
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Skjema for å arbeide i kommunen

Helsepersonell - registrering

Renholdere - registering

Barnehage - søknad om midlertidig disp fra krav

 

Sist endret: 06.07.2020