Jobbe hos oss

Søke jobb i kommunen?

Utlyste stillinger i Lyngdal kommune finner du via knappelenken under. Her er også søknadsskjema.

Se ledige stillinger 

Unntaksvis kunngjøres ledige stillinger direkte her på siden. Da legges de ut nedenfor:

INTERN: Faglig leder for barne- og ungdomsarbeidere - søknadsfrist 14.06.20

Lyngdal kommune vil fra 15.08.2020 ha 8 lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget (BUA). Vi ser nå etter en dedikert person som kan tenke seg å være faglig leder innenfor dette faget. Som lærebedrift er vi pålagt å ha faglig leder i hvert lærefag. Lærlingene fordeler seg på 7 enheter innenfor barneskole, bofellesskap, SFO og barnehager i nye Lyngdal kommune. Faglig leder vil ha nært samarbeid med Lister Opplæringskontor. Kommunene i Lister eier og driver Lister Opplæringskontor. Opplæringskontoret er bindeleddet mellom kommunene og fylkesopplæringskontoret.

Om stillingen som faglig leder:

 • Bindeledd mellom lærlingen, veileder og Lister Opplæringskontor
 • Overordnet faglig ansvar for veilederne
 • Utvelgelse av lærlinger
 • Ansvar for rulleringsplaner og oppfølging av veiledere på hvert arbeidssted
 • Halvårlige samtaler med lærlingen, veileder og Lister Opplæringskontor.
 • Oppfølging av lærlingen via OLKWeb
 • Kontakt med rådgiver i administrasjonen i kommune ifht ulike problemstillinger.

Kvalifikasjoner

 • Du må være fast ansatt i Lyngdal kommune
 • Du må ha fagbrev innen barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Du må ha vært veileder for lærling tidligere eller annen tilsvarende erfaring
 • Du må være fortrolig med bruk av elektronisk verktøy

Personlige egenskaper

Vi ønsker at du er genuint interessert i faget ditt.

Vi ønsker at du brenner for unge under utdanning, samt være med å løfte lærlingeordningen i Lyngdal kommune.

Vi ønsker at du er løsningsorientert, og ser på muligheter for hvordan flest mulig lærlinger får gjennomført utdannelsen sin.

Du må kunne jobbe selvstendig og strukturert. Arbeidsmengden vil gjennom året variere, og man må påberegne merarbeid enkelte perioder, men da med fleksibiliteten til å ta dette ut i avspasering i andre perioder.

Vi tilbyr

 • 15% stilling som en del av stilling (frikjøp) eller i tillegg til opprinnelige stilling (kan ikke overstige 100% totalt)
 • En spennende mulighet for å løfte barne- og ungdomsarbeiderfaget i Lyngdal kommune
 • Egen PC med hjemmekontorløsning

Ønsket oppstart er august for å få til en overlapp med avtroppende faglig leder.

Kontaktperson for søkere

Spørsmål om ordningen kan rettes til rådgiver Ida Marie Meland Eikebrok på mail ida.marie.meland.eikebrok@lyngdal.kommune.no

For å melde din interesse for stillingen sender du en mail til nevnte mailadresse. Du vil så bli kontaktet for en samtale hvis du er aktuell.

Søknadsfrist: 14. juni 2020.

Kontaktinfo 

Trenger du hjelp eller har spørsmål, ta kontakt.

Kultur og rådhusstillinger
Ida Marie Meland Eikebrok
Skole og barnehagestillinger
Veronika Ødegaard Olsen
Helse og omsorgsstillinger
Marius Hermann Hallem
Kommunalsjef Organisasjon og personal
Isabella Collett Sikel
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Skjema for å arbeide i kommunen

Helsepersonell - registrering

Renholdere - registering

Barnehage - søknad om midlertidig disp fra krav

 

Sist endret: 28.05.2020