Lyngdal kommune og Kryvyi Rih signerte solidaritets- og samarbeidsavtale

Tirsdag 20. juni 2023 inngikk Lyngdal kommune og ukrainske Kryvyi Rih formelt vennskapssamarbeid og partnerskap. Seremonien foregikk over nett. Nå ser begge parter fram til den dagen de kan møtes fysisk, både i Lyngdal og i Ukraina.

Tirsdag 20. juni 2023 inngikk Lyngdal kommune og ukrainske Kryvyi Rih formelt vennskapssamarbeid og partnerskap. Seremonien foregikk over nett. Nå ser begge parter fram til den dagen de kan møtes fysisk, både i Lyngdal og i Ukraina.

Tirsdag 20. juni var altså dagen kommet. Da inngikk Lyngdal kommune og Kryvyi Rih avtalen om solidaritet og partnerskap. Seremonien skjedde over video-link. I kommunestyresalen i Lyngdal rådhus ble avtalen signert av ordfører Jan Kristensen. I den andre enden satte fungerende ordfører i Kryvyi Rih, Iurii Vilkulsin, sin signatur på det historiske avtaledokumentet.

Ordfører signerer avtalen
Ordfører Jan Kristensen signerer solidaritetsavtalen med ukrainske Kryvyi Rih. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Til stede i kommunestyresalen i Lyngdal rådhus var i tillegg til ordfører, kommunedirektør og kultursjef, også representanter fra Lyngdal idrettsråd, ungdomsrådet og organisasjonen Support to the people of Ukraine. På skjermen sammen med representanter fra myndighetene i Kryvyi Rih var chargé d'affaires ved den ukrainske ambassade i Oslo, Lilia Honcharevych, Norges ambassadør til Ukraina, Helene Sand Andresen, KS sin fagsjef for internasjonale prosjekter, Elita Cakule, og Nataliya Lazarenko fra KS’ søsterorganisasjon i Ukraina, Association of Ukrainian cities (AUC).

– Før seieren vil mulighetene for betydelig samarbeid sannsynligvis være begrenset, og behovet for hjelp større. Det vil imidlertid være muligheter for allerede nå å identifisere samarbeidspartnere innen kultur, idrett, næringsliv og det offentlige, initiere partnerskap og sette et mål på den umiddelbare støtten, poengterte ordfører Jan Kristensen i sin hilsen til representantene fra Kryvyi Rih. Han viste til at det framtidige samarbeidet blant annet kan handle om å knytte vennskapsbånd mellom lag og foreninger, kulturutveksling og deltakelse i turneringer, samt at også bedrifter og næringsliv i de to byene kan bygge relasjoner og bidra til gjensidig utvikling og verdiskaping.

Ordføreren avsluttet sin hilsen med en stående invitasjon til representanter fra Kryvyi Rih om å besøke Lyngdal så snart anledningen byr seg.

– Måtte dette samarbeidet bli lærerikt og fruktbart for oss alle, sa han.

Bilde tatt mens videomøtet pågår
Trioen som representerte Lyngdal kommune da avtalen med Kryvyi Rih ble inngått. Fra venstre: Virksomhetsleder for kultur, Jan Seland, ordfører Jan Kristensen og kommunedirektør Kjell Olav Hæåk. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Fungerende ordfører i Kryvyi Rih, Iurii Vilkul, var tydelig på at det oppmuntrer å kjenne på solidariteten og støtten som Lyngdal kommune gjennom dette initiativet gir til kjenne. Han takket også Lyngdal for å ha åpnet dørene og varmt tatt imot ukrainske flyktninger. Han fortalte også om nylige russiske angrep som hadde ødelagt nærmere 90 bygninger og infrastruktur i Kryvyi Rih, og drept og skadd et stort antall mennesker.

– Behovet for hjelp og støtte er stort nå, sa Iurii Vilkul. Han så også fram til den dagen de kunne møtes fysisk, og ga i retur en invitasjon til Lyngdal om å besøke Kryvyi Rih så snart det lar seg gjøre.

Fra møterommet i Ukraina
Fungerende ordfører i Kryvyi Rih, Iurii Vilkul, holder opp sitt signerte eksemplar av samarbeidsavtalen. Her flankert av sekretær i administrasjonen, Anton Krasovskyi (t.v.) og viseordfører Sergii Miliutin. Foto oversendt fra Kryvyi Rih

Norges ambassadør til Ukraina, Helene Sand Andresen, poengterte i sin hilsen at lokale samarbeid av den typen Lyngdal og Kryvyi Rih nå har inngått er viktige fundament for det bilaterale forholdet mellom Ukraina og Norge.

Representanten fra KS, Kommunesektorens organisasjon i Norge, kunne fortelle at de tidligere har hatt en relasjon til Kryvyi Rih, og at de gjennom sitt nettverk skal tilby assistanse og veiledning for at det nylig inngåtte partnerskapet skal utvikle seg og bære frukter.

Gruppebilde av de som deltok da avtalen ble inngått
Leder for Support to the people of Ukraine, Per-Kaare Holdal, og ordfører Jan Kristensen gratulerer hverandre etter at samarbeidsavtalen mellom Lyngdal kommune og ukrainske Kryvyi Rih er signert. Bak til vesntre ses også leder av Lyngdal idrettsråd, John Stensland, og nestleder i ungdomsrådet, Arwen Sofie Kjøndal. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune  

Etter at avtalen var signert benyttet ordfører Jan Kristensen anledningen til å takke Per-Kaare Holdal fra Support to the people of Ukraine.

– Dette samarbeidet hadde neppe kommet i stand uten din innsats og omsorg, sa ordføreren.

Holdal på sin side kvitterte med å sende en stor takk i retur, både på vegne av seg selv, og på vegne av alle ukrainere som etter krigsutbruddet har funnet en trygg og god havn i Lyngdal.

– Da vi flyttet til Lyngdal fra Lofoten, var ordføreren den første vi møtte. Måten vi ble tatt imot på gjorde at vi følte oss velkommen fra dag én. Det samme opplever de mange ukrainerne som nå bor i Lyngdal og Lister, sa Per-Kaare Holdal. I det videre ønsker han selv å bidra med å jobbe fram forslag og ideer til hvordan samarbeidet mellom Lyngdal og Kryvyi Rih skal utvikles til beste for begge parter.

Fakta om Kryvyi Rih

Kryvyj Rih er en viktig industriby i det sentrale Ukraina, og huser blant annet stålgiganten Kryvorizjstal, en av de største fabrikkene i det tidligere Sovjetunionen. Kryvyj Rih har en karakteristisk avlang form, da byen er bygget langs jernforekomstene nord–sør. Det sies at Kryvyi Rih er Europas lengste by.

Byen har med sine ca. 650.000 innbyggere et folketall 60 ganger større enn Lyngdal. Det er like mange innbyggere som Bergen, Stavanger og Trondheim har til sammen. I størrelse er med andre ord Lyngdal en lilleputt sammenignet med sin nye ukrainske partner. Men verdien av solidaritet og støtte måles ikke ut fra antall mennesker som gir den.

Kryvyi Rih er for øvrig også president Zelenskys hjemby.

Kilde: Wikipedia

 

I møtet torsdag 15. juni godkjente et enstemmig Lyngdal kommunestyre avtaleteksten, og ga samtidig ordfører Jan Kristensen fullmakt til å signere samarbeidsavtalen mellom Lyngdal kommune og Kryvyi Rih.

Via lenken under kan du se opptak fra da kommunestyret behandlet denne saken:

Lenke: Lyngdal kommunestyre 15.06.23

Plakat for arrangementet vennskapssamarbeid

Sist endret: 08.04.2024