For ansatte

Dette er infosiden for ansatte i Lyngdal kommune. Her finner du nyheter, lenker til brukersystemer, maler og annen nyttig informasjon.

Dette er infosiden for ansatte i Lyngdal kommune. Her finner du nyheter, lenker til brukersystemer, maler og annen nyttig informasjon.

Siste fra Kommune-nytt

Fristen for å søke den beste veien til et yrke utløper 1. mars

Thea i Holmsundet renseanlegg
Lærling Thea Tobiassen i aksjon i «råvareavdelingen» i Holmsundet, i fullt verneutstyr. Det er her all kloakken fra Lyngdal sør renses. Theas jobb er å overvåke prosessene.

Thea Tobiassen er ikke i tvil. Å være lærling er både den beste og den smarteste veien til en yrkesfaglig utdannelse. Hvor ellers får du lønn under utdanning?

Har du - eller kjenner du noen som kunne ha lyst til å søke læreplass i Lyngdal kommune, begynner det å haste. Fristen for å søke utløper 1. mars.

Les mer her:

Lenke: Den beste veien til et yrke

Se under Kommune-nytt her på hjemmesiden for enda flere nyheter fra din kommune:

Lenke til førstesiden

Interne nyheter og aktuell info for deg som ansatt finner du via knappelenken under. Beskjeder til ansatte publiseres i hovedsak på Teams, i gruppen Alle ansatte.

Lenke til interninformasjon

MILJØFYRTÅRNPROSESSEN

Via lenkene under finner du informasjon som er publisert om Lyngdal kommunes miljøfyrtårnsertifisering. De nyeste sakene ligger øverst.

Lenke: Kommunens ferskeste miljøfyrtårn (mars 2023)

Lenke: Første miljøfyrtårn på plass (feb. 2023)

Lenke: Skal ta den grønne lappen (sept. 2022)

Lenke: Kommunestyret orienteres om miljøfyrtårnprosessen (april 2021)

Lenke: Interpellasjon om miljøfyrtårnprosessen (mars 2021)

Nyttige lenker

BRUKERSYSTEMER FOR ANSATTE

Har du spørsmål om eller trenger assistanse knyttet til et fagsystem, finner du rette personen å henvende deg til her: Lenke: Kontaktpersoner for systemene

Under finner du lenker til brukersystemer for ansatte:

ACOS WebSak

Bridge

Compilo

Delegeringsreglement

Documaster

Dossier

Edlevo (tieto)

Elements

Epost

FamacWeb

Framsikt

Glemt passord?

Helsefaglig samhandling SSHF

Kommunekart

Kommunekart Proff

KS læring

Noklus

Ressursstyring RS-web

Samhandling Sørlandet sykehus

Samsvar

Speedadmin

Tieto Education

Varsling24

Visiosign

Visma Flyt Skole

Visma Flyt Barnehage (admin)

Visma Plus

Innlogging med Bank-ID eller annen elektronisk ID. For spørsmål send epost til lønningskontoret via lenken under.

Lenke til epost lønn

Waco.no - forsikringsportal

BEREDSKAP

Lenker til aktuelle beredskapsskjema og -systemer.

Lenke: Registrering av evakuert person (EPS)

Lenke: Varsling24

Medier og kommunikasjon

Lenke til grafisk profil

Lenke til kommunikasjonsplan

Lenke til pressemeldinger

AKAN

AKAN står for arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk på arbeidsplassen. Informasjon om AKAN for ansatte i Lyngdal kommune finner du via den grønne knappelenken under.

Lenke: AKAN Lyngdal kommune

Husk at det er helt ufarlig å ta kontakt med AKAN for spørsmål eller råd. AKAN-kontakter har taushetsplikt.

Arbeidsmiljøutvalget

Informasjon om Arbeidsmiljøutvalget i Lyngdal kommune finner du via knappelenken under.

Lenke: AMU Lyngdal kommune

Verneombud

Informasjon om verneombud og hovedverneombud finner du via knappelenken under.

Lenke: Verneombud i Lyngdal kommune

Bedriftshelsetjeneste

Fra 01.01. 2024 til 31.12. 2028 har Lyngdal kommune tegnet avtale med BHT SørVest, lokalisert i Mandal og Flekkefjord.

Primærkontakt for Lyngdal kommune er Thea Brattebø Ingebretsen, tlf. 414 58 809.

Lenke til epost Thea

Sekundærkontakt er Heidi Andersen, tlf. 416 48 295.

Lenke til epost Heidi

Du kan lese mer om dem via lenken under:

Lenke til BHT SørVest

  • Hovednummeret til BHT SørVest er 38 32 32 32

En bedriftshelsetjeneste skal ha en fri og uavhengig rolle, og er verken arbeidsgivers eller arbeidstakers representant. De har en rådgivende funksjon på en rekke møtearenaer hvor ansatte, ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten har sitt virke.

BHT SørVest vil ha fast tilstedeværelse i Lyngdal hver uke, fortrinnsvis torsdager på rådhuset, men ellers etter behov/bestilling.

Avtalen om bedriftshelsetjeneste koordineres av Organisasjon og utvikling, for tiden ved rådgiver Kristin Opsahl, telefon 977 12 206.

Arkivhjelp

For spørsmål om Elements eller andre ting knyttet til post/arkiv, benyttes eposten under.

Lenke til epost arkivhjelp

IT-SUPPORT

For hjelp med IT-løsninger kontakt vår driftsleverandør ASPIT

Aspit
Konsmogarden 4 ved Konsmo kommunehus

Administrativ omorganisering

Alle informasjon om den i 2021 pågående administrative omorganiseringen i Lyngdal kommune, er samlet på en egen side. Den finner du via knappelenken under.

Lenke: Omorganisering i Lyngdal kommune

Sist endret: 27.02.2024