For ansatte

Dette er infosiden for ansatte i Lyngdal kommune. Her finner du nyheter, lenker til brukersystemer, maler og annen nyttig informasjon.

Dette er infosiden for ansatte i Lyngdal kommune. Her finner du nyheter, lenker til brukersystemer, maler og annen nyttig informasjon.

Siste fra Kommune-nytt

AKAN kommer med en påminnelse før sommeravslutningen

Sommerferien nærmer seg, og det er mange arbeidssteder som skal ha sommeravslutning. Derfor ønsker representantene i AKAN å komme med en påminnelse.

Statistikk over alkohol- og rusbruk

Lyngdal kommunes AKAN-representanter har vært på samling i Kristiansand. På denne samlingen var et av temaene statistikk over alkohol- og rusbruk.

Statistikken viser at nær 9 av 10 personer i arbeid i Norge drikker alkohol og 15% har et risikofylt alkoholbruk. Andelen med risikofylt alkohol bruk er høyere blant personer i arbeid enn blant arbeidsledige. Vi ser derfor på arbeidsplassen som en viktig arena for å forebygge risikofylt alkoholbruk.

Nær 4 av 100 oppgir bruk av illegale rusmidler, og cannabisbruk er mest utbredt (rundt 3 %). Det ble påvist en økning i cannabisbruk blant unge kvinner i arbeid og en økning i kokainbruk blant unge menn i arbeid de siste to årene. Man ser også at bruken av illegale rusmidler er mer utbredt blant personer i arbeid med et risikofylt alkoholbruk. Vi kan på bakgrunn av dette anta at ved å forebygge risikofylt alkoholbruk, forebygger man i tillegg bruk av illegale rusmidler.

Reglement for Lyngdal kommune

Akan utvalget ønsker å påminne om reglementet for bruk av alkohol i jobb sammenheng.

Lenke: Retningslinjer for ansatte i Compilo

Utdrag fra retningslinjer for ansatte: "Kommunen har nulltoleranse knyttet til rusmidler i arbeidstiden. Helsepersonell har et pliktmessig avhold de siste 8 timer før arbeidstiden begynner. (Helsepersonell-loven § 8). Opptrer du påvirket i tjenesten, eller møter i bakrus, vil du bli bortvist fra arbeidsstedet. I etterkant vil du bli kontaktet av leder og AKAN for videre oppfølging. Mer om kommunens AKAN- rutiner og etiske retningslinjer."

Lenke: Retningslinjer for utleie av kommunale bygg

Utdrag fra retninglinjer for utleie av kommunale bygg: "Det er ikke anledning til å bruke alkohol eller andre rusmidler i kommunale bygg."

AKAN i Lyngdal kommune

Trykk på lenkene under for mer informasjon om AKAN i Lyngdal kommune.

Lenke: AKAN Lyngdal kommune

Lenke: AKAN-mappe i Compilo

Se under Kommune-nytt her på hjemmesiden for flere nyheter fra din kommune:

Lenke til førstesiden

Interne nyheter og aktuell info for deg som ansatt finner du via knappelenken under. Beskjeder til ansatte publiseres i hovedsak på Teams, i gruppen Alle ansatte.

Lenke til interninformasjon

MILJØFYRTÅRNPROSESSEN

Via lenkene under finner du informasjon som er publisert om Lyngdal kommunes miljøfyrtårnsertifisering. De nyeste sakene ligger øverst.

Lenke: Kommunens ferskeste miljøfyrtårn (mars 2023)

Lenke: Første miljøfyrtårn på plass (feb. 2023)

Lenke: Skal ta den grønne lappen (sept. 2022)

Lenke: Kommunestyret orienteres om miljøfyrtårnprosessen (april 2021)

Lenke: Interpellasjon om miljøfyrtårnprosessen (mars 2021)

Nyttige lenker og info

BRUKERSYSTEMER FOR ANSATTE

Har du spørsmål om eller trenger assistanse knyttet til et fagsystem, finner du rette personen å henvende deg til her: Lenke: Kontaktpersoner for systemene

Under finner du lenker til brukersystemer for ansatte:

ACOS WebSak

Bridge

Compilo

Delegeringsreglement

Documaster

Dossier

Edlevo (tieto)

Elements

Epost

FamacWeb

Framsikt

Glemt passord?

Helsefaglig samhandling SSHF

Kommunekart

Kommunekart Proff

KS læring

Noklus

Ressursstyring RS-web

Samhandling Sørlandet sykehus

Samsvar

Speedadmin

Tieto Education

Varsling24

Visiosign

Visma Flyt Skole

Visma Flyt Barnehage (admin)

Visma Plus

Innlogging med Bank-ID eller annen elektronisk ID. For spørsmål send epost til lønningskontoret via lenken under.

Lenke til epost lønn

Waco.no - forsikringsportal

HJEMMEKONTOR (info publisert 08.04.24)

Lyngdal kommune har valgt å anskaffe endepunktsikring til sine PCer. Dette er et anbefalt tiltak fra blant annet HelseCERT for å beskytte enhetene til kommunen mot angrep. I den forbindelse vil også programmet som brukes for å logge på hjemmekontor bli oppgradert for de som bruker dette. Program og ikon vil fortsatt være veldig likt som tidligere. Ikonet ved siden av klokken vil ha litt endringer på fargen, men ellers være rimelig likt.

Oppgraderingen skjer automatisk, og dersom ikonet mangler etter oppgraderingen er det bare å logge av og på, eller restarte maskinen, så skal det komme på plass som tidligere.

Når man åpner programmet vil det når alt er på plass se ut som bildet under:

Illustrasjon nytt ikon for hjemmekontor-løsning

Her er da øverste del av vinduet veldig likt som tidligere for de som bruker hjemmekontor, og alt fungerer som før. Nederste del tilhører endepunktsikringen, og er ikke noe du som bruker trenger å forholde deg til.

Trond Ågedal Bue
Senior IT-konsulent / Senior IT consultant

BEREDSKAP

Lenker til aktuelle beredskapsskjema og -systemer.

Lenke: Registrering av evakuert person (EPS)

Lenke: Varsling24

Medier og kommunikasjon

Lenke til grafisk profil

Lenke til kommunikasjonsplan

Lenke til pressemeldinger

AKAN

AKAN står for arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk på arbeidsplassen. Informasjon om AKAN for ansatte i Lyngdal kommune finner du via den grønne knappelenken under.

Lenke: AKAN Lyngdal kommune

Husk at det er helt ufarlig å ta kontakt med AKAN for spørsmål eller råd. AKAN-kontakter har taushetsplikt.

Arbeidsmiljøutvalget

Informasjon om Arbeidsmiljøutvalget i Lyngdal kommune finner du via knappelenken under.

Lenke: AMU Lyngdal kommune

Verneombud

Informasjon om verneombud og hovedverneombud finner du via knappelenken under.

Lenke: Verneombud i Lyngdal kommune

Bedriftshelsetjeneste

Fra 01.01. 2024 til 31.12. 2028 har Lyngdal kommune tegnet avtale med BHT SørVest, lokalisert i Mandal og Flekkefjord.

Primærkontakt for Lyngdal kommune er Thea Brattebø Ingebretsen, tlf. 414 58 809.

Lenke til epost Thea

Sekundærkontakt er Heidi Andersen, tlf. 416 48 295.

Lenke til epost Heidi

Du kan lese mer om dem via lenken under:

Lenke til BHT SørVest

  • Hovednummeret til BHT SørVest er 38 32 32 32

En bedriftshelsetjeneste skal ha en fri og uavhengig rolle, og er verken arbeidsgivers eller arbeidstakers representant. De har en rådgivende funksjon på en rekke møtearenaer hvor ansatte, ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten har sitt virke.

BHT SørVest vil ha fast tilstedeværelse i Lyngdal hver uke, fortrinnsvis torsdager på rådhuset, men ellers etter behov/bestilling.

Avtalen om bedriftshelsetjeneste koordineres av Organisasjon og utvikling, for tiden ved rådgiver Kristin Opsahl, telefon 977 12 206.

Arkivhjelp

For spørsmål om Elements eller andre ting knyttet til post/arkiv, benyttes eposten under.

Lenke til epost arkivhjelp

IT-SUPPORT

For hjelp med IT-løsninger kontakt vår driftsleverandør ASPIT

Aspit
Konsmogarden 4 ved Konsmo kommunehus

Administrativ omorganisering

Alle informasjon om den i 2021 pågående administrative omorganiseringen i Lyngdal kommune, er samlet på en egen side. Den finner du via knappelenken under.

Lenke: Omorganisering i Lyngdal kommune

Sist endret: 11.06.2024