Sikker forsendelse til Lyngdal kommune

Om tjenesten

Lyngdal kommune oppfordrer både privatpersoner og virksomheter til å bruke kommunens sikreste kanal for å sende oss post og dokumenter i saksbehandling. Dokumentene sendes da direkte til vårt sak-/arkivsystem Elements. Denne kalles eDialog, og du finner den via knappelenken under. 

Denne kanalen er langt sikrere enn epost, og mer effektiv. Via eDialog kan du også uten problemer sende oss tunge dokumenter som skal saksbehandles.

Lenke til eDialog, sikker forsendelse

Sånn bruker du sikker forsendelse

Tjenesten eDialog krever sikker identifisering. Det vil si BankID, BankID på mobil, MinID, med flere.

Skriv inn hvem som skal ha innholdet. Eksempelvis saksbehandler, avdeling, skole, barnehage eller lignende. I kommentarfeltet skriver du hva saken gjelder. Har du allerede et saksnummer i kommunen oppgir du også dette. For eksempel 20/1310 – og navnet på saken.

Din kommentar blir lagt inn som et eget vedlegg til sendingen.

Viktig: Én forsendelse eller henvendelse per person.

Laster du opp vedlegg, blir disse koblet direkte til sendingen din i sak- og arkivsystemet vårt.

Når du har sendt inn får du en kvittering i nettleseren din. Denne blir også sendt til epostadressen din med referansenummer for sendingen.

Du kan også svare kommunen via eDialog.

Bruk av sikker forsendelse gir mange fordeler

  • Data overføres kryptert
  • Det gir en sikker identifikasjon av avsender
  • Dokument blir sendt elektronisk og mottatt direkte i kommunens arkivsystem
  • Vi sparer tid og penger på postgang, porto og registrering

Brev fra kommunen

Om Lyngdal kommune sender brev til deg via Altinn/eBoks/Digipost vil du i sendingen se en lenke til eDialog-skjemaet «Svar på denne forsendelsen» . Der kan du fylle ut, laste opp vedlegg og sende tilbake. Svaret blir sendt direkte inn i sak- og arkivsystemet.

Ser fram til å høre fra deg, via Edialog.

Sist endret: 26.02.2020