Årets julegave til Svenevik

Avtalen Lyngdal kommune nå har inngått er begynnelsen til slutten på problemene med vannforsyningen til Svenevik. Dersom alt går etter planen, skal ny vannledning være operativ innen utgangen av året.

Avtalen Lyngdal kommune nå har inngått er begynnelsen til slutten på problemene med vannforsyningen til Svenevik. Dersom alt går etter planen, skal ny vannledning være operativ innen utgangen av året.

– Beboerne på Svenevik må være blant de mest tålmodige og forståelsesfulle innbyggerne vi har i Lyngdal kommune, sier avdelingsleder for Tekniske tjenesters uteseksjon, Steinar Litland.

Det er ikke få ganger gjennom årene han har måtte sende ut SMS-varsel til beboerne på Svenevik om brudd på vannledningen.

– Jeg begynte i kommunen i 2013, og problemene med vannforsyningen til Svenevik har vært en gjenganger. Men ikke én eneste gang i løpet av disse ti årene har jeg opplevd å få en sint telefon fra noen av beboerne i området. Det er nesten heller sånn at de synes synd på oss som stadig må ut i felten og reparere på denne ledningen. Gjennom alle disse årene har de utvist en enorm forståelse og tålmodighet. Derfor er det ekstra hyggelig at vi nå kan komme med denne gladmeldingen, sier Litland.

Roy Fredbo, Ida Marie Meland Eikebrok og Steinar Litland på stedet i Agnefest hvor den nye sjøbaserte vannledningen skal legges ut fra
Prosjektleder Roy Fredbo (fra venstre), konstituert virksomhetsleder Ida Marie Meland Eikebrok og avdelingsleder Steinar Litland på stedet i Agnefest hvor den nye sjøbaserte vannledningen skal legges ut fra. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Ifølge kommunens prosjektleder for den nye vannledningen, Roy Fredbo, er det mange sammensatte og tekniske årsaker til de vedvarende problemene med vannforsyningen til Svenevik.

– Det handler blant annet om en kombinasjon av dårlig masse og vibrasjoner i området ved Agnefest hvor disse stadige ledningsbruddene oppstår, sier Fredbo.

Konstituert virksomhetsleder for Tekniske tjenester, Ida Marie Meland Eikebrok, sier den gamle og trøblete vannledningen gjennom Agnefest med tiden skal erstattes med ny, men det skjer parallelt med at det skal bygges ny gang- og sykkelveg i området.

– Det vi gjør nå er å legge en vannledning i sjøen, fra Agnefest via Holmsundet og over til Svenevik. Når det etter hvert også kommer på plass ny landbasert vannledning, for den skal byttes ut med tiden, vil vi få ekstra robust vannforsyning til hele området, sier hun.

Utføringsstedet sett fra sjøen
Utføringsstedet sett fra sjøen. I bakgrunnen står Steinar Litland, Ida Marie Meland Eikebrok og Roy Fredbo. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Skjær i sjøen

At arbeidet med den nye over to kilometer lange sjøbaserte vannledningen ikke er startet opp for lenge siden skyldes at det i overført betydning har vært noen skjær i sjøen.

– Vi har jobbet med denne planen lenge, men har måtte vente på nødvendig tillatelse fra Kystverket, og på dispensasjon fra Statsforvalteren. Så det er blitt noen ekstra runder for å få dette til. Men nå er alle tillatelser på plass, og entreprenørfirmaet som vant dette anbudet, Br. Thorkildsen, kan gå i gang med arbeidet. Oppstartmøtet er planlagt onsdag 11. oktober, sier Eikebrok.

Ingen avgiftsøkning

Prosjektet har en kostnadsramme på 2,3 millioner kroner, og skal etter planen være sluttført innen utgangen av året. Da blir det ventelig årets julegave til de mange husstandene på Svenevik som gjennom flere år har slitt med ustabil vannforsyning.

– Prosjektet gjennomføres innenfor det økonomiske handlingsrommet vi har, så dette er ikke noe som vil øke de kommunale avgiftene for Lyngdals innbyggere, presiserer Eikebrok.

Det er imidlertid ikke bare beboerne på Svenevik som gis fordel av denne nye sjøledningen. Som nevnt over skal ledningen fra Agnefest gå over land i Holmsundet, før den strekkes videre i sjøen mot Svenevik.

– I Holmsundet skal den nye ledningen forsyne sprinkleranlegg, og på den måte styrke brannsikkerheten for industribyggene i havneområdet. Så dette blir et vinn-vinn-prosjekt for veldig mange, sier prosjektleder Roy Fredbo.

Å legge ledningen rundt Holmsundet var ikke noe alternativ, ettersom det ville vanskeliggjøre framtidig utnyttelse av opplagsplassene for større skip. Å ankre opp med en vannledning under baugen kunne fort medført nye runder med ledningsbrudd.

– Den situasjonen ville vi helst unngå, smiler Fredbo.

Dronefoto av Neset boligfelt
Boligfeltet Neset på Svenevik er ett av stedene som har vært berørt av stadige brudd i vannforsyningen. Men nå går det mot bedre tider. Dronefoto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Sist endret: 08.04.2024