Badevannskvalitet i Lyngdal

Gjennom sommeren tas det jevnlig prøver av vannkvaliteten på flere av de mest kjente badeplassene i Lyngdal kommune, og der hvor det er kjent at vannkvaliteten kan variere. Resultatene offentliggjøres i listen under. Prøvetakingen starter normalt rundt midten av juni, og vedvarer ut august måned.

Gjennom sommeren tas det jevnlig prøver av vannkvaliteten på flere av de mest kjente badeplassene i Lyngdal kommune, og der hvor det er kjent at vannkvaliteten kan variere. Resultatene offentliggjøres i listen under. Prøvetakingen starter normalt rundt midten av juni, og vedvarer ut august måned.

 

Sted Dato Siste måling (cfu/100 ml) Vurdering
Kvavik, Monodden 21.08.2023 90 Smiley fornøyd.png
Kvavik, sentralt 21.08.2023 50 Smiley fornøyd.png
Breiva 21.08.2023 30 Smiley fornøyd.png
Rosfjord camping 21.08.2023 40 Smiley fornøyd.png
Lyngdal bibelcamp 21.08.2023 70 Smiley fornøyd.png
Vemestad 21.08.2023 20 Smiley fornøyd.png
Hagehølen 21.08.2023 60 Smiley fornøyd.png
Presthølen 21.08.2023 10 Smiley fornøyd.png
Konsmoparken 21.08.2023 20 Smiley fornøyd.png
Sundet/Åsen 21.08.2023 20 Smiley fornøyd.png
Byremosanden* 07.08.2023 <10 Smiley fornøyd.png
Hanekilen* 07.08.2023 <10 Smiley fornøyd.png

* På Byremosanden og Hanekilen tas det prøver to ganger i måneden. De andre plassene ukentlig.

Dette betyr tallene

Dersom grenseverdiene  er under (<) 100 TKB/IE per 100 ml er badevannskvaliteten utmerket.
smiley-green-40px.png
Dersom grenseverdiene  er mellom 100 og 1000 TKB/IE per 100 ml er badevannskvaliteten tilstrekkelig.
Smiley mellomfornøyd.png
Dersom grenseverdiene er over 1000 TKB/IE per 100 ml er badevannskvaliteten ikke akseptabel.
smiley-red-40px.png

Om prøvetaking

Kommunen prioriterer å ta vannprøver på de badeplassene som er mest utsatt for ytre påvirkninger. Eksempelvis negativ effekt på vannkvaliteten etter nedbørsperioder. Kommunen har eksempelvis ofte fått spørsmål om hvorfor det ikke tas prøver på et sted som Åtlandsfossen, som også er en populær badeplass. Men dette er fordi sannsynligheten for dårlig badevannkvalitet ved Åtlandfossen er vurdert som svært liten.

Om e.coli-bakterier

For å ligge innenfor grenseverdiene for god badevannskvalitet må ikke mengden e.coli-bakterier overstige 100 TKB (termotolerante koliforme bakterier) per 100 milliliter vann.

E.coli er en termotolerant koliform bakterie (TKB) som forekommer i store mengder i avføringen til mennesker og dyr. Termotolerante koliforme bakterier skiller seg fra andre koliforme bakterier ved at de vokser helt opp til en temperatur på 44-45 °C. Derav termotolerant, som betyr at de tåler høy temperatur.

Antall TKB i god vannkvalitet må ikke overstige 100 per hundre milliliter vann. Selv verdier fra 80 til 100 kan føre til blant annet omgangssyke, diaré og påfølgende dehydrering i sommervarmen.

Via lenken under kan du lese mer om Folkehelseinstituttets normer for badevannskvalitet.

Lenke: FHI-normer for vannkvalitet

Sist endret: 05.02.2024