Beholder lavere arbeidsgiveravgift

Bedrifter i gamle Audnedal kommune har fått en gladmelding før jul. Ordningen med lavere arbeidsgiveravgift i distriktet videreføres.

Bedrifter i gamle Audnedal kommune har fått en gladmelding før jul. Ordningen med lavere arbeidsgiveravgift i distriktet videreføres.

– Dette betyr utvilsomt mye for næringslivet i Lyngdal nord, sier kommunedirektør i Lyngdal kommune, Kjell Olav Hæåk om nyheten som ble gjort kjent torsdag 9. desember.

Før sammenslåingen med Lyngdal var gamle Audnedal kommune del av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Denne skulle fortsette fram til utgangen av 2021. EFTAs overvåkingsorgan ESA skulle gjøre en ny vurdering for 2022 og framover. Det er denne som foreligger nå.

– Vi har argumentert overfor statlige myndigheter om at denne ordningen må fortsette, og det ser det nå ut som statlige myndigheter har fått gjennomslag for dette overfor ESA, sier Hæåk (bildet).

Kjell Olav Hæåk kontaktblokk 2.png

Det at ESA nå har godkjent det norske regionalstøttekartet innebærer at Lyngdal nord forblir i sone 1A, der satsen på arbeidsgiveravgift er 10,6 prosent. Normal sats er 14,1 prosent.

Før sammenslåingen med Lyngdal var Audnedal kommune arbeidsgiver i sone 1A. Det betyr at de hadde en såkalt fribeløpsordning. Fribeløpet er på kroner 500 000 per år. Arbeidsgivere i Audnedal kunne da beregne arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 prosent inntil den fordelen dette medfører utgjør kroner 500 000. Når differansen mellom arbeidsgiveravgift beregnet etter høyeste sats (14,1 prosent) og arbeidsgiveravgift beregnet etter redusert sats (10,6 prosent) overstiger kroner 500 000 benyttes høy sats.

Ordningen skulle revurderes fra 2022. Etter sammenslåing har nye Lyngdal derfor hatt en midlertidig ordning der Lyngdal kommune har beholdt den lavere satsen i området som tilhørte gamle Audnedal. Det var imidlertid tvil om ordningen kunne fortsette, og det var også tvil om de sammenslåtte kommunene måtte ses som èn sone og dermed miste lavere sats i distriktet.

Regionalstøttekartet definerer området der norske myndigheter kan gi distriktrettet investeringsstøtte. ESAs vedtak betyr at regionalstøttekartet nå omfatter alle områder som var inne fra før, i tillegg til 11 nye kommuner. Det er Aurskog-Høland, Flesberg, Bamble, Iveland, Bjerkreim, Austrheim, Bømlo, Hareid, Sykkylven, Hustadvika og Aukra. Regionalstøttekartet trer i kraft fra nyttår.

– Dette legger til rette for en offensiv distriktspolitikk slik at vi kan få til vekst og utvikling i hele landet, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram på regjeringen.no.

ESA har også godkjent at bare deler av en kommune kan inkluderes i regionalstøttekartet. Slik som tilfellet nå er for Lyngdal nord, eller det som fram til 31. desember 2019 var Audnedal kommune.

– Jeg føler meg nå nokså trygg på at ESAs prinsipielle beslutning om å tillate deler av kommuner inn i regionalstøttekartet også betyr at ESA vil godkjenne at vi har ulik arbeidsgiveravgift innenfor sammenslåtte kommuner. Dette gjør at vi kan ha viktige, distriktspolitiske ordninger der behovet er størst, sier Gram.

DSC_6008 Konsmohus inngangsparti.jpg
Konsmo Fabrikker er blant bedriftene i Lyngdal nord som fortsatt skal få nyte godt av differensiert arbeidsgiveravgift. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Sist endret: 08.04.2024