Utfordret visjonære innbyggere

Lyngdal kommune trengte en visjon for arbeidet med kommuneplanen, og inviterte høsten 2020 innbyggerne til å komme med forslag.

Lyngdal kommune trengte en visjon for arbeidet med kommuneplanen, og inviterte høsten 2020 innbyggerne til å komme med forslag.

Nye Lyngdal kommune har slagord og verdier så det holder. Men mangler en god visjon. Noe som gjør det forestående arbeidet med kommuneplanen litt svevende. Nesten som å balansere i nettet til klatrestativet i Rådhusparken. Det henger sammen, men fungerer dårlig som fundament.

DSC_7170 arbeidsgruppe i klatrestativet.jpg
De ønsket seg noe mer solid å stå på, og inviterte Lyngdals innbyggere til å bli innholdsleverandører for kommunens framtidsmål. Fra venstre: Ordfører Jan Kristensen, Maria Dragland fra ungdomsrådet og kommunalsjef for Samskaping og innovasjon, Ronny Bjørnevåg. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

– Vi trenger noe mer solid å stå på, sier ordfører Jan Kristensen.

– Ja, mer innhold, sier medlem av ungdomsrådet, Maria Dragland.

Sammen med kommunalsjef for Samskaping og innovasjon, Ronny Bjørnevåg, inviterte de i september 2020 Lyngdal kommunes innbyggere til idémyldring om alt det Lyngdal kommune i framtiden bør ville og våge.

– Nå starter arbeidet med ny kommuneplan, og vi trenger en god visjon for den prosessen, uttalte Bjørnevåg da.

Ambisjonene for den nye kommunen er nedfelt i de fire verdiordene, «fornye, forbedre, forenkle og forene». Tidligere Lyngdal kommunes slagord, «Vi vil vi våger», er blitt videreført som slagord også for den nye kommunen. Filosofien bak motivet i det nye kommunevåpenet er «vekst og bevegelse».

– Mange fine ord og kjerneverdier. Men vi mangler altså en god visjon. En visjon som er forankret i slagord og verdier, og som viser vei for arbeidet med kommuneplanen. Dokumentet som legger føringer for Lyngdal kommune inn i framtiden, sier Bjørnevåg. Han er leder for arbeidsgruppen som har fått i oppdrag å meisle ut en visjon for kommuneplan-arbeidet.

For å få dette til vil arbeidsgruppen samskape med kommunens innbyggere.

Hva er en visjon?

Spørsmålet til innbyggerne er ganske enkelt: Hva skal Lyngdal kommunes visjon være?

Så spør du kanskje, «hva er en visjon»?

En visjon skal være noe å strekke seg etter. Noe som kan inspirere både ansatte og innbyggere, i det daglige og inn i framtiden. En visjon skal altså beskrive en framtid. I dette tilfellet en ønsket framtid for lyngdalssamfunnet, nedfelt i kommuneplanen. En visjon skal vise vei, motivere, inspirere og gi energi. Like enkelt som det er vanskelig.

Disney har et godt eksempel på en visjon som både lever i øyeblikket og som i tillegg tegner et ønsket framtidsbilde, «Make people happy!».

Denne visjonen kan gå i oppfyllelse hver eneste dag, og blir fornyet hver dag. Det er også en inspirerende visjon for de ansatte. På spørsmålet «hva jobber du med?» er det mer givende å si «jeg gjør mennesker glad», enn for eksempel «jeg vagger rundt i et Langbein-kostyme dagen lang».

Det skal heller ikke være nødvendig å måtte forklare en god visjon. Den skal oppfattes umiddelbart. Og den skal være lett å uttale. «Smake godt» i munnen.

Lyngdal kommunes visjon må være en oppnåelig framtidsdrøm, men også noe å strekke seg etter i det daglige. Den skal være pulsen i lyngdalssamfunnet.

Sist endret: 08.04.2024