Er du en visjonær innbygger?

Lyngdal kommune trenger en visjon for arbeidet med kommuneplanen, og inviterer innbyggerne til å komme med forslag.

Lyngdal kommune trenger en visjon for arbeidet med kommuneplanen, og inviterer innbyggerne til å komme med forslag.

Nye Lyngdal kommune har slagord og verdier så det holder. Men mangler en god visjon. Noe som gjør det forestående arbeidet med kommuneplanen litt svevende. Nesten som å balansere i nettet til klatrestativet i Rådhusparken. Det henger sammen, men fungerer dårlig som fundament.

DSC_7170 arbeidsgruppe i klatrestativet.jpg
De ønsker seg noe mer solid å stå på, og inviterer Lyngdals innbyggere til å bli innholdsleverandører for kommunens framtidsmål. Fra venstre: Ordfører Jan Kristensen, Maria Dragland fra ungdomsrådet og kommunalsjef for Samskaping og innovasjon, Ronny Bjørnevåg. Foto: Ole Aa. Brattfjord, Lyngdal kommune

– Vi trenger noe mer solid å stå på, sier ordfører Jan Kristensen.

– Ja, mer innhold, sier medlem av ungdomsrådet, Maria Dragland.

Sammen med kommunalsjef for Samskaping og innovasjon, Ronny Bjørnevåg, inviterer de nå Lyngdal kommunes innbyggere til idémyldring om alt det Lyngdal kommune i framtiden bør ville og våge.

– Nå starter arbeidet med ny kommuneplan, og vi trenger en god visjon for den prosessen, sier Bjørnevåg.

Ambisjonene for den nye kommunen er nedfelt i de fire verdiordene, «fornye, forbedre, forenkle og forene». Tidligere Lyngdal kommunes slagord, «Vi vil vi våger», er blitt videreført som slagord også for den nye kommunen. Filosofien bak motivet i det nye kommunevåpenet er «vekst og bevegelse».

– Mange fine ord og kjerneverdier. Men vi mangler altså en god visjon. En visjon som er forankret i slagord og verdier, og som viser vei for arbeidet med kommuneplanen. Dokumentet som legger føringer for Lyngdal kommune inn i framtiden, sier Bjørnevåg. Han er leder for arbeidsgruppen som har fått i oppdrag å meisle ut en visjon for kommuneplan-arbeidet.

For å få dette til vil arbeidsgruppen samskape med kommunens innbyggere.

Hva er en visjon?

Spørsmålet til innbyggerne er ganske enkelt: Hva skal Lyngdal kommunes visjon være?

Så spør du kanskje, «hva er en visjon»?

En visjon skal være noe å strekke seg etter. Noe som kan inspirere både ansatte og innbyggere, i det daglige og inn i framtiden. En visjon skal altså beskrive en framtid. I dette tilfellet en ønsket framtid for lyngdalssamfunnet, nedfelt i kommuneplanen. En visjon skal vise vei, motivere, inspirere og gi energi. Like enkelt som det er vanskelig.

Disney har et godt eksempel på en visjon som både lever i øyeblikket og som i tillegg tegner et ønsket framtidsbilde, «Make people happy!».

Denne visjonen kan gå i oppfyllelse hver eneste dag, og blir fornyet hver dag. Det er også en inspirerende visjon for de ansatte. På spørsmålet «hva jobber du med?» er det mer givende å si «jeg gjør mennesker glad», enn for eksempel «jeg vagger rundt i et Langbein-kostyme dagen lang».

Det skal heller ikke være nødvendig å måtte forklare en god visjon. Den skal oppfattes umiddelbart. Og den skal være lett å uttale. «Smake godt» i munnen.

Lyngdal kommunes visjon må være en oppnåelig framtidsdrøm, men også noe å strekke seg etter i det daglige. Den skal være pulsen i lyngdalssamfunnet.

Her sender du forslaget ditt

Har du et forslag til en god visjon, sender du den til Lyngdal kommune på epost post@lyngdal.kommune.no, eller per post til:

  • Lyngdal kommune
    Boks 353
    4577 Lyngdal

Fristen for å sende inn forslag er 13. september 2020.

NB! Dersom forslag sendes via Posten må det tas høyde for leveringstiden, slik at forslaget når fram innen tidsfristen.

Premiering

– Blant de innsendte forslagene velger vi ut tre finalister som går videre til høring og endelig avstemning. Innen 16. september skal visjonen være vedtatt, sier Bjørnevåg.

De tre utvalgte forslagene vil bli premiert slik:

  • 1: Én inngang Sørlandsbadet for 2 personer
  • 2: Kinobillett for 2 personer til valgfri film
  • 3: Kinobillett for 2 personer til valgfri film

I arbeidsgruppen sitter, i tillegg til Bjørnevåg selv, ordfører Jan Kristensen, rådgiver Ann Karin Fuglestad, Maria Dragland fra ungdomsrådet og politikerne Unni Nilsen Husøy og Marius Thoresen.

Kontaktperson

Har du ytterligere spørsmål, ta kontakt med Ronny Bjørnevåg.

Ronny Bjørnevåg
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 05.02.2024