Håpet på fullsatt helsehus-kafé - og fikk det

Kommunalsjefene Ingunn Skretting og Ronny Bjørnevåg håpet å fylle kafé-lokalet i Lyngdal helsehus da de torsdag 11. april inviterte til en egen «Bo trygt hjemme»-konferanse. Det gikk som de håpet. Ikke en stol var ledig.

Kommunalsjefene Ingunn Skretting og Ronny Bjørnevåg håpet å fylle kafé-lokalet i Lyngdal helsehus da de torsdag 11. april inviterte til en egen «Bo trygt hjemme»-konferanse. Det gikk som de håpet. Ikke en stol var ledig.

– Dette ble veldig vellykket, med rundt 120-130 deltakere, og bare gode tilbakemeldinger, sier Ingunn Skretting, kommunalsjef for Helse og velferd i Lyngdal kommune.

Ingunn Skretting holder foredrag
Kommunalsjef for Helse og velferd i Lyngdal kommune, Ingunn Skretting, orienterer de mange frammøtte om «Bo trygt hjemme»-dagen og -reformen. Foto: Ronny Bjørnevåg

Målet med konferansen var at kommunen og innbyggerne skulle komme på bedre «eldrebølgelengde» med hverandre. Og det var rett og slett en «bølge» av mennesker som fant veien til Lyngdal helsehus denne torsdagen, for blant annet å høre mer om eldrereformen «Bo trygt hjemme», som var utgangspunktet for konferansen.

«Bo trygt hjemme»-reformen handler kort fortalt om at etterkrigsbarna nå er i ferd med å bli våre eldre. Og de er mange! Allerede nå i 2024 er det i Norge mer enn én million pensjonister.

Dette er bare starten på den varslede eldrebølgen. De aller fleste norske kommuner vil i årene som kommer stå foran formidable utfordringer knyttet til befolkningens alderssammensetning. Det som gjerne kalles demografi.

I stortingsmeldingen om «Bo trygt hjemme»-reformen slås det fast at en aldrende befolkning er en av de viktigste samfunnsendringene vi står overfor. De som har ansvaret for å ta imot denne bølgen er Kommune-Norge.

– De utfordringene knytter seg ikke primært til kommunens økonomi, men at vi blir færre yrkesaktive. For å opprettholde gode tjenester i framtiden må derfor alle spille på lag. Dette gjelder alle landets kommuner. Den røde tråden på konferansen 11. april var nettopp aktive eldre som tar et større ansvar for egen alderdom, sier Ingunn Skretting.

Bilde av personer som trimmer
Apropos aktive eldre. Litt bøy og tøy var også en del av «Bo trygt hjemme»-dagen på Lyngdal helsehus. Foto: Ingunn Skretting

Å finne bølgelengden med noen handler om å etablere en gjensidig forståelse av hverandres situasjon. Det innledende ordspillet om å komme på bedre «eldrebølgelengde» handler om å avklare forventninger knyttet til hva kommunen i framtiden skal kunne levere av tjenester til sine eldre innbyggere, og altså, som Skretting påpeker, hva de eldre og deres pårørende i årene som kommer i større grad selv må ta ansvar for. Prognosen sier at det i 2030 vil være flere eldre enn barn i Norge. Dette skaper noen utfordringer.

To sentrale stikkord for å møte disse utfordringene er ifølge kommunalsjef Skretting forebygging og velferdsteknologi.

– Vi må satse enda mer på forebyggende arbeid, slik at våre eldre holder seg friskere og kan bo trygt hjemme lenger. Vi må også i enda større grad utnytte de mulighetene som ligger i digitalisering av tjenester, sier hun.

På programmet denne dagen sto blant annet dette:

  • Lag og foreningsliv, hva kan du engasjere deg i?
  • Hvordan møte den digitale hverdagen?
  • Hvordan ha et aktivt liv?
  • Brannsikkerhet i hjemmet
  • Boliger for eldre ut fra eget perspektiv
Bilde av Arne Lervik
Arne Lervik på stand for et mer demensvennlig samfunn. Foto: Ingunn Skretting

I tillegg var det rigget til flere informasjons- og demonstrasjons-stands, og døren til «Mulighetsrommet» var åpen. Dette er et eget rom på Lyngdal helsehus hvor det stilles ut en mengde tekniske hjelpemidler. Rett og slett et rom stappfullt av velferdsteknologi og smarte løsninger som skal bidra til å gjøre hverdagen enklere og mer selvhjulpen. Dette kan du lese mer om lenger nede på siden.

«Bo trygt hjemme»-dagen på helsehuset ble avsluttet med middag.

Konferansier for dagen var Ronny Bjørnevåg, kommunalsjef for Organisasjon og utvikling.

Ronny Bjørnevåg og Ingunn Skretting i Mulighetsrommet
Kommunalsjefene Ronny Bjørnevåg og Ingunn Skretting sjekker ut «Mulighetsrommet» på Lyngdal helsehus. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Aktuelle lenker

Som nevnt over vil også Lyngdal kommune i årene som kommer møte store samfunnsøkonomiske utfordringer knyttet til endringer i befolkningssammensetningen. Samtidig som at disse skal løses, må kommunen være økonomisk bærekraftig, samt bidra inn i arbeidet med å bremse klimaendringer og ivareta naturmangfoldet.

  • Via lenken under kan du lese mer om utfordringsbildet, slik det er beskrevet i vedtatt økonomi- og handlingsplan for 2024-2027.

Lenke til handlingsplan 2024-2027

Stortingsmeldingen om regjeringens eldrereform «Bo trygt hjemme» finner du her:

Lenke til stortingsmelding

Her kan du lese mer om «Mulighetsrommet»:

Lenke: «Mulighetsrommet» på helsehuset

Kontaktinformasjon

Ingunn Skretting, kommunalsjef Helse og velferd
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 30.04.2024