Bredbåndsutbygging i områdene Auglandsvatnet og Raumsland

Telenor har etter anbudsprosess fått i oppdrag fra Lyngdal kommune å bygge fiberbredbånd ved Auglandsvatnet og Raumsland. Utbyggingen skal være ferdig i overgangen 2024/25.

Telenor har etter anbudsprosess fått i oppdrag fra Lyngdal kommune å bygge fiberbredbånd ved Auglandsvatnet og Raumsland. Utbyggingen skal være ferdig i overgangen 2024/25.

– Slik bredbåndsutbygging til områder utenfor sentrale Lyngdal er svært viktig å få til, så vi er veldig tilfredse med at denne siste avtalen er landet og at utbyggingen til disse områdene kan komme i gang, sier Lyngdals kommunedirektør, Kjell Olav Hæåk.

Kartutsnitt bredbåndsutbygging
Flyfoto over områdene vest for Lenefjorden som nå får fiberbredbånd.

I tabellen nedenfor listes opp adressene som vil bli kontaktet med forespørsel om bredbåndstilknytning i områdene Auglandsvatnet og Raumsland, vest for Lenefjorden. Alle adressene er tilknyttet postnummer 4580 Lyngdal.

Adressene i tabellen ligger alfabetisk, men vær oppmerksom på at eiendomsnumrene starter på nytt for hvert tiende. Eksempelvis at Lindelia 2 kommer etter Lindelia 19 osv.

Eiendom / gateadresse Bolignummer
186/1/0/0 H0101
188/95/0/0 H0101
189/3/0/0 H0101
Eierslandsgarden 27 H0101
Eierslandsveien 714 H0101
Eierslandsveien 738 H0101
Eierslandsveien 740 H0101
Eierslandsveien 801 H0101
Eierslandsveien 811 H0101
Eierslandsveien 831 H0101
Eierslandsveien 833 H0101
Eierslandsveien 835 H0101
Eierslandsveien 861 H0101
Eierslandsveien 876 H0101
Eierslandsveien 883 H0101
Eierslandsveien 886 H0101
Eierslandsveien 888 H0101
Eierslandsveien 889 H0101
Eierslandsveien 895 H0101
Eierslandsveien 896 H0101
Eierslandsveien 897 H0101
Lindelia 10 H0101
Lindelia 11 H0101
Lindelia 13 H0101
Lindelia 15 H0101
Lindelia 16 H0101
Lindelia 17 H0101
Lindelia 18 H0101
Lindelia 19 H0101
Lindelia 2 H0101
Lindelia 20 H0101
Lindelia 22 H0101
Lindelia 24 H0101
Lindelia 25 H0101
Lindelia 3 H0101
Lindelia 5 H0101
Lindelia 7 H0101
Lindelia 9 H0101
Paradisveien 1 H0101
Paradisveien 16 H0101
Paradisveien 19 H0101
Paradisveien 2 H0101
Paradisveien 21 H0101
Paradisveien 24 H0101
Paradisveien 34 H0101
Paradisveien 4 H0101
Paradisveien 40 H0101
Paradisveien 6 H0101
Støleveien 12 H0101
Støleveien 14 H0101
Støleveien 19 H0101
Støleveien 5 H0101
Støleveien 6 H0101
Støleveien 7 H0101
Støleveien 8 H0101
Trælandsveien 219 H0101

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål knyttet til fibertilknytning fra Telenor kan kundekontakt Karl Borgemoen treffes på telefon 477 18 069.

Sist endret: 22.04.2024