Byggesakskontor åpnet på Konsmo

Kommunens byggesaksavdeling har nå etablert fast kontordag på Konsmo, med muligheter for drop in.

Kommunens byggesaksavdeling har nå etablert fast kontordag på Konsmo, med muligheter for drop in.

Med ukentlig byggesakskontor i kommunehuset på Konsmo imøtekommer Lyngdal kommune behov og ønsker fra innbyggere i denne delen av kommunen om mer fysisk tilgjengelig og tilstedeværende kommunale tjenester.

Byggesak hver tirsdag

Ordningen med ukentlig byggesakskontor på Konsmo startet tirsdag 10. januar, og første byggesaksbehandler til å bemanne kontoret i Lyngdal nord var Ole Njerve Stensøy.

– Vi er tre byggesaksbehandlere som kommer til å rullere på å være her. Hver sjuende uke er planen at faglederen vår skal bemanne kontoret, sier Stensøy, som selv ser fram til å bli enda litt bedre kjent med publikum i denne delen av Lyngdal kommune.

  • Byggesakskontoret i kommunehuset på Konsmo er åpent for avtaler og drop in hver tirsdag mellom kl. 09 og 14.
Bilde av Ole Njerve Stensøy
Ole Njerve Stensøy fikk æren av å åpne det nye byggesakskontoret på Konsmo. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

På rådhuset i Lyngdal er det ikke tilsvarende ordning med drop in, men Stensøy presiserer at terskelen for å ringe og få til avtaler samme dag er lav.

  • Besøk på byggesaksavdelingen i Lyngdal sør kan avtales hver dag etter kl. 12.

Lenke: Infoside byggesaksavdelingen

Liv og lys i kommunehuset

Fra før har landbrukskontoret sammen med lønn- og regnskapsavdelingen fast tilhold på Konsmo. Her er også Kirkekontoret, viltforvaltning og kart/oppmåling. Nå får de altså selskap av kommunens byggesaksavdeling hver tirsdag.

I tillegg har både rus og psykiatri, fysioterapeutene og hjemmesykepleien flyttet inn i kommunehuset. Disse tjenestene holdt tidligere til på helsehuset i Konsmo.

Også kommunedirektøren selv, Kjell Olav Hæåk, og kommunalsjef for Plan og næring, Kristine Valborgland, er regelmessig å treffe på Konsmo.

– Nå er det virkelig blitt liv og lys igjen i kommunehuset, smiler Kristine Valborgland.

Mer folk krever mer plass. Derfor har kommunehuset gjennomgått en solid make over. Flere nye kontorer er kommet på plass, og i det tidligere bibliotek-lokalet har fysioterapeutene fått rigget til et flott treningsrom.

Bilde av Kristine Valborgland
Kommunalsjef Kristine Valborgland viser fram det nye flotte treningslokalet i kommunehuset på Konsmo. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

 

Sist endret: 08.04.2024