Bykser på Kommunebarometeret

Lyngdal har gjort et skikkelig byks oppover på Kommunebarometeret, og plasserer seg solid blant de hundre beste på denne kommuneoversikten.

Lyngdal har gjort et skikkelig byks oppover på Kommunebarometeret, og plasserer seg solid blant de hundre beste på denne kommuneoversikten.

Kommunebarometeret (KB) er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres alle landets 356 kommuner etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer. Hensikten med KB, ifølge Kommunal Rapport, er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver.

I årets endelige utgave av Kommunebarometeret ligger Lyngdal på en 58. plass. Det er hele 42 plasser opp fra forrige måling. Kommunal Rapport påpeker i sin omtale av Lyngdal at kommunen særlig hevder seg innen pleie og omsorg, til tross for stram økonomi.

Sammenlignet med de øvrige fem Lister-kommunene og de tre andre nabokommunene, havner Lyngdal på en 5. plass. Men sammenlignes endringen fra forrige publisering av Kommunebarometeret, ender Lyngdal på en 2. plass, bak Lindesnes og Kvinesdal på delt 1. plass, som begge økte med fire plasser mer.

  1. Lindesnes 27. plass - opp 46
  2. Flekkefjord 32. plass - ned 6
  3. Farsund 34. plass - ned 7
  4. Evje og Hornnes 57. plass - ned 23
  5. Lyngdal 58. plass - opp 42
  6. Kvinesdal 125. plass - opp 46
  7. Åseral 258. plass - ned 42
  8. Sirdal 273. plass - ned 52
  9. Hægebostad 308. plass - ned 17

– Dette får vi ta med oss som en positiv inspirasjon videre, sier kommunedirektør Kjell Olav Hæåk, og retter samtidig en stor takk til alle ansatte. – De står på og legger ned en solid innsats for at vi skal få disse gode resultatene, sier han.

Kjell Olav Hæåk kontaktblokk 2.png
Kjell Olav Hæåk, kommunedirektør
Faksimile Kommunebarometeret KR.jpg
Lyngdal kommunes byks på Kommunebarometeret ble lagt merke til og viet bred omtale i siste utgave av Kommunal Rapport. Her er en faksimile av oppslaget.

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024